Kreditinstituten ska lämna utrikesministeriet uppgifter om insättningar som gjorts av vissa ryska och belarusiska kunder

Kreditinstituten ska informera utrikesministeriet om insättningar på över 100 000 euro som görs av vissa ryska och belarusiska kunder.

I rapporteringen ska användas bifogad tabell. Europeiska bankmyndigheten EBA har tagit fram en anvisning för rapporteringen. Rapporterna ska skickas till utrikesministeriets sanktionsteam via ministeriets skyddade e-post på https://secmail.formin.fi (Öppnar nytt fönster) senast den 27 maj 2022.

Enligt artikel 5g.1 led a i Europeiska rådets förordning nr 833/2014(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) ska kreditinstituten senast den 27 maj 2022 lämna en förteckning till den nationella behöriga myndigheten eller kommissionen över insättningar på över 100 000 euro när det gäller de ryska kunder som definieras i led a.  

Kreditinstituten ska lämna uppdaterad information om sådana insättningar med 12 månaders mellanrum. Utrikesministeriet är behörig myndighet i Finland.

Enligt artikel 5g led b ska kreditinstituten därtill lämna motsvarande information om insättningar gjorda av ryska kunder som är medborgare eller har ett uppehållstillstånd i ett medlemsland. I förordningen anges ingen tidsfrist för när denna information ska lämnas in, men kommissionen har tolkat att det är ändamålsenligt att även denna information levereras senast den 27 maj 2022.

Enligt artikel 1z i förordning 765/2006(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) gäller samma krav även de belarusiska kunder som definieras i förordningen. 

Mer om santioner