Rättvis användning av naturresurser förbättrar demokratin i Moçambique

Flytande naturgas, guld, ädelstenar och grafit - listan över naturresurserna i Moçambique vid södra Afrikas kust är lång och imponerande. Finland har sedan 2017 bistått det moçambiquiska parlamentet och de regionala parlamenten i arbetet att få till stånd en rättvis fördelning av intäkterna från landets gas- och utvinningsindustri.

Moçambiquiska riksdagsledamöter på besök i Finlands riksdag våren 2022.
Bild: Demo Finland

"Enligt landets lagstiftning ska en del av utvinningsindustrins intäkter gå till godo för invånarna och samhällena nära gruvstäder och gasterminaler. Målet är att pengarna inte längre ska stanna endast i huvudstaden." säger Riikka Raatikainen, specialsakkunnig i utvecklingssamarbete vid Finlands ambassad i Maputo.

Utvinningsindustrins andel av Moçambiques hela bruttonationalprodukt är närmare 10 procent.

Parlamentets och regionförvaltningens ökade övervakning har lett till att den moçambiquiska regeringen ingripit i företagens miljöproblem i två gruvområden. Parlamentsutskottens utbildningar har förbättrat den allmänna kompetensen om naturresurs- och utvinningssektorn hos riksdagsledamöter och utskottens tjänstemän.

Vem får intäkterna och på vilka grunder?

Eija Mustonen, programplanerare vid den finländska organisationen Demo Finland som stöder partiernas internationella demokratisamarbete, berättar att lagpaketet om utvinningsindustrins verksamhet och markanvändningsrättigheter 2014 var i sig lyckat, men frågan om rättvis fördelning av naturresurserna på hela landets nivå och mellan de olika aktörerna är än så länge öppen.

Gruvbolagen äger inte mark i Moçambique, utan har rätt att använda marken för sin verksamhet.

"Centralbanken har föreslagit en naturresursfond som ska investera intäkter som fås från markanvändningsrättigheter och naturresurser. Den kunde fungera i stil med Norges stora oljefond. Det är väldigt viktigt att diskutera naturresursfondens användning och regler. Det är positivt att riksdagsledamöterna har tillräckligt med information om och erfarenhet av olika fondmodeller." säger Mustonen.      

Den goda förvaltningen kan bli starkare bit för bit. I det projekt som Finland har finansierat har ledamöter i parlamentets ekonomi- och miljöutskott och i parlamentets utskott för mänskliga rättigheter fått kunskaper och information om utvinnings- och naturresurssektorns konsekvenser och tillsyn.

Mustonen berättar att den finländska lagstiftningsprocessen och tillsynen över utvinningsindustrin väcker intresse i Moçambique.

"En grupp moçambiquiska riksdagsledamöter besökte Finlands riksdag i fjol.  De var väldigt intresserade av hur olika intressegrupper, frivilligorganisationer och lokala invånare hade involverats i beredningen av den nya gruvlagen."

Konflikten stör utvecklingen

De positiva kalkylerna över naturresursintäkterna är delvis urvattnade eftersom islamistrebellernas regionala konflikt har skrämt bort många internationella investerare och företag från Cabo Delgado. Det fleråriga dåliga säkerhetsläget i landets norra delar skapar allmän osäkerhet också i huvudstaden. Vad innebär allt detta för demokratiutvecklingen i Moçambique?  

"Demokrati är en relativt ny sak i Moçambique och den politiska makten har redan länge tillhört ett parti. Det kräver ännu arbete för att få de unga med. På det sättet kan man förebygga utsiktslöshet. Det finns också positiv utveckling. Man kan få en dom för korruption och det ser ut som om kulturen av straffrihet håller på att brytas ner. Åtminstone åker vissa förbrytare fast och ställs till svars." säger Raatikainen om förändringen av den politiska kulturen i Moçambique. 

Text: Karoliina Romanoff