Lettlands utrikesminister besöker Finland

Utrikesminister Haavisto träffar Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs i Helsingfors den 9 november.

Ministrarna ska diskutera ländernas bilaterala relationer och coronavirusläget och ta upp regionala och internationella frågor, såsom de transatlantiska relationerna och Afghanistan. 

- Det är viktigt att utbyta åsikter om aktuella frågor med vårt nära grannland Lettland, säger minister Haavisto

Under sitt besök träffar Lettlands utrikesminister också riksdagens talman Anu Vehviläinen och Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen

Ytterligare information: 

Anu Konttinen, utrikesminister Haavistos diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 323
Anu Korppi, landansvarig tjänsteman, tfn +358 295 351 481

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.