Spelregler för artificiell intelligens som gäller barn har testats på olika håll i världen

Företag och offentliga aktörer på olika håll i världen har under 2021 genomfört pilotförsök och testat anvisningarna Barn och artificiell intelligens, som utarbetats av FN:s barnfond Unicef med stöd av Finland. På basis av pilotförsökens resultat har anvisningarna bearbetats, och en ny version publiceras i november 2021.

Pojke använder en digital ritbräda
Bild: Sakari Piippo

FN:s barnfond Unicef har i samarbete med Finland utvecklat internationella spelregler för användningen och utvecklingen av artificiell intelligens som gäller barn. Anvisningarna har nu testats på olika håll i världen. I Finland deltog Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) samt uppstartsföretaget Someturva i testningen.

I projektet Barn och artificiell intelligens, som får stöd av utrikesministeriet, utvecklas metoder för att planera trygga och inkluderande lösningar för artificiell intelligens som beaktar barnets rättigheter. Utifrån resultaten av pilotförsöken har anvisningarna nu bearbetats, och en ny version publiceras i november 2021.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har inom pilotförsöket utvecklat chatbotten Milli på webbplatsen psykporten.fi, och företaget Someturva har utvecklat tjänsten SomeBuddy.

Anvisningarna har också testats i Sverige, Storbritannien, Japan, Malta, Chile, Förenta staterna, Rwanda, Nigeria och Sierra Leone.

 

AI-lösningar ska vara transparenta

 

Barn använder allt mer digitala program och tjänster. De tillbringar sin fritid på mobiltelefonen och söker information på webben om sådant som är viktigt för dem. Detta beaktas redan när programmen planeras, och barnen bör på ett begripligt sätt informeras om hur programmen fungerar.

– Om AI-lösningarna inte beaktar barn, äventyras barnens mänskliga rättigheter, till exempel deras rätt till privatliv, säger Eija-Leena Koponen från företaget Someturva.

Anvisningarna som utvecklats inom Unicefs projekt Barn och artificiell intelligens hjälper att planera trygga och barnvänliga AI-lösningar. De som testat anvisningarna har insett att AI-lösningarna måste vara transparenta.

– Unicefs anvisningar är en mycket användbar checklista som hjälper företag att granska sin verksamhet. Anvisningarna är ett enkelt sätt att säkerställa barnens och de ungas säkerhet, säger sjukskötare Sini Hussein vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Under arbetet med anvisningarna har Unicef också hört experter inom artificiell intelligens och barnskydd.

 

Mer information om anvisningarna Barn och artificiell intelligens på utrikesministeriets webbplats.