Kroatiens utrikesminister besöker Finland

Utrikesminister Timo Soini träffar Kroatiens vice premiärminister, utrikes- och Europaminister Marija Pejčinović Burić i Helsingfors den 26 februari.

Ministrarna ska diskutera olika aktuella ärenden, bland annat det regionala läget på västra Balkan och EU:s försvarssamarbete. De ska också diskutera Finlands pågående ordförandeskap i Europarådet och ländernas kommande EU-ordförandeskap.

Finland och Kroatien utgör tillsammans med det nuvarande ordförandelandet Rumänien en så kallad trio. Kroatien tar över ordförandeskapet i EU den 1 januari 2020 genast efter Finland.

Under sitt besök träffar minister Pejčinović Burić också riksdagens talman Paula Risikko.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4581, och Unna Mustalampi, ansvarig tjänsteman, tfn +358 295 350 271

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Kroatien