Skolmat för alla

Korngröt, makaronilåda och hönsfrikassé – alla finländare känner till de här skolmatsklassikerna. Nu är målet att alla barn i världen ska få skolmat före 2030. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari är sändebud för livsmedelsprogrammet WFP och han berättar gärna varför det lönar sig erbjuda skolmåltider.

Finland är en föregångare när det gäller skolmat – vi har redan erbjudit alla barn gratis skolmat i över 70 års. Vi vet av erfarenhet att skolmåltider stöder barns och ungas lärande, hälsa och lika möjligheter.

Vilka minnen har du av skolmaten, minister Ville Skinnari?

Från första klassen var skolmaten livsviktig för den här unga idrottaren. Tack vare maten orkade jag ända till eftermiddagen, både i spelen på skolgården och på fritiden. Det fanns skolmat som inte var så populär, men senare har också de blivit omtyckta delikatesser, till exempel blomkålssoppa. Hönsfrikassén var inte min favorit, och kanske just den inte är vår främsta exportprodukt, men näringsvärdena var bra och hjälpte oss orka hela dagen.

Det bästa är att om – allt för ofta när – frukosten glöms bort, så får man i alla fall lunch i skolan. Tyvärr försummar allt för många skolelever i Finland frukosten.

Uppskattade du skolmaten då eller har din uppskattning vaknat senare?

Tiden förgyller alla minnen, men jag gillade faktiskt inte alla rätter. Fastän skolköket har vissa utmaningar, så tror jag ändå på det finska skolmatssystemet och på att eleverna får den näring de behöver ur skolmaten. Sömn, näring och vila – också som minister märker jag hur viktiga de är.

Finland var det första landet i världen som stiftade en lag om avgiftsfria skolmåltider 1943, mitt under pågående krig. Det var en mycket djärv handling. Generationerna före oss var modiga när de byggde upp framtiden, men hur ser skolmatens framtid nu ut? Skolmaten är inte något kommunerna borde spara på, också föräldrarna oroar sig ofta för detta. Som skolmatsambassadör vill jag uppmana Finland att hålla fast vid sina trumfkort!

Vad vill du åstadkomma som WFP:s skolmatsambassadör?

Mitt främsta mål är att öka kännedomen om och tillgången till skolmat i olika länder. För detta ändamål håller vi på att samla en internationell koalition, som jag leder tillsammans med Frankrike och FN:s livsmedelsprogram.

Koalitionen ska stödja och utveckla olika länders skolmatsprogram så att de når alla barn som blev utan skolmat när skolor stängdes på grund av coronapandemin. Dessutom arbetar vi för att också de barn som inte fick skolmåltider ens före pandemin också ska omfattas av skolmaten.

Koalitionens övergripande mål är att alla barn i världen ska få skolmat före 2030. Samtidigt vill vi utveckla kvaliteten på skolmatsprogrammen i länder med högre inkomstnivå.

Mitt mål är att utöver detta internationella arbete också exportera finländsk expertis och finländska lösningar. Finland är en föregångare när det gäller skolmat, och det finländska systemet ses som en förebild för väl genomförd skolbespisning. Jag vill exportera våra erfarenheter och lösningar tillsammans med statliga aktörer, organisationer och företag.

Kan Finland på något sätt dra nytta av att skolmatsprogram inleds i andra länder?

Skolmatsprogrammen är viktiga för att trygga livsmedelstryggheten i svaga stater, och redan det att Livsmedelstryggheten förbättras och förhållandena i dessa länder stabiliseras är bra för Finland på flera vis.

Också det att Finland stöder utvecklingen av skolmatsprogram i andra länder kan vi dra nytta av på flera sätt. Till exempel har finländska företag mycket kunnande när det gäller praktiska lösningar för skolbespisning, såsom digitala lösningar för planeringen av skolmaten. Nu har vi samlat allt detta kunnande – följande mål är att föra kunnandet ut i världen.