Coronakrisen prövar de mänskliga rättigheterna

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet och utrikesminister Pekka Haavisto diskuterade coronakrisens inverkan på det internationella läget för de mänskliga rättigheterna den 12 maj i Helsingfors.

FN berömde Finlands linje att betona de mänskliga rättigheterna och solidaritet i hanteringen av coronakrisen, såväl i hälsovården, i den sociala tryggheten som i skyddet av sårbara grupper. Coronapandemin är också en kris för de mänskliga rättigheterna, framhöll utrikesminister Pekka Haavisto. Diskussionen inleddes av Eva Biaudet, ordförande för den nya delegationen för internationella frågor om mänskliga rättigheter som tillsattes av statsrådet den 8 april 2020.

Minister Haavisto konstaterade att coronapandemin är ett betydande hot mot såväl internationell som regional fred och säkerhet. Pandemin har också ställvis lyft upp interna konflikter till ytan och gett utrymme för försök att tillspetsa spänningar ytterligare. Haavisto påminde om att pandemin inte heller får användas som en ursäkt att begränsa människors friheter på ett ogrundat och långvarigt sätt. Finland stöder generalsekreterare Antonio Guterres vädjan om eldupphör. Finland är kandidat till FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024.

Många länder har infört motiverade och tidsbundna åtgärder för att bekämpa pandemin, men Michelle Bachelet är bekymrad över hur vissa länder utnyttjar pandemin som ursäkt för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter och åtgärder som försvagar rättsstaten.

Viruset i sig ser inte till samhällsgrupp och diskriminerar ingen, men pandemins följder fördelas ändå orättvist mellan olika befolkningsgrupper. Om restriktioner införs med onödigt våld drabbas speciellt de mest utsatta grupperna. Bachelet efterlyser satsningar på global solidaritet under krisen, av Finland och av andra stater.

Delegationens arbete har fortsatt aktivt efter det konstituerande mötet. Den bevakar principiella frågor kring de mänskliga rättigheterna och fungerar som samarbetskanal för civilsamhällesorganisationer, riksdagsgrupperna, tjänstemän och experter som arbetar med människorättsfrågor.

Eva Biaudet är delegationens ordförande och till vice ordförande har delegationen valt riksdagsledamöterna Anne-Mari Virolainen och Hilkka Kemppi. Delegationens mandatperiod pågår till slutet av 2023.

Ytterligare information: Tarja Kangaskorte, enhetschef, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn 0295 350 292

Delegationens sammansättning

Medlemmar:

Ordförande Eva Biaudet, Kvinnoorganisationernas centralförbund
Riksdagsledamot Hilkka Kemppi, Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot Anne-Mari Virolainen, Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot Antero Laukkanen, Kristdemokratiska riksdagsgruppen
Prästen och ordföranden för Vammaisperheyhdistys Jaatinen Kristiina Kartano, Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
Riksdagsledamot Sebastian Tynkkynen, Sannfinländska riksdagsgruppen
Stadsdirektör Kristina Stenman, Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot Tarja Filatov, Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot Veronika Honkasalo, Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot Inka Hopsu, Gröna riksdagsgruppen
Koordinator Tuomas Tuure, Abilis-stiftelsen
Chefen för människorättsarbete Niina Laajapuro, Amnesty International, Finländska sektionen
Direktör Annika Launiala, Fingo
Generalsekreterare Kaari Mattila, Förbundet för mänskliga rättigheter 
Verksamhetsledare Kim Remitz, KIOS
Chefen för internationellt arbete Tomi Järvinen, Kyrkans utlandshjälp
Ordförande Marko Stenroos, Minority Rights Group Finland
Generalsekreterare Ossi Heinänen, Plan International Finland
Styrelsemedlem Krister Karttunen, Seta
Programchef Ben Malinen, Finlands flyktinghjälp
Ordförande Veera Tyhtilä, Finlands PEN
Planerare Aleksi Seilonen, Finlands Röda Kors
Utbildningsplanerare Rosa Puhakainen-Mattila, Finlands FN-förbund
Styrelsemedlem Atik Ali, RESA-forumet

Suppleanter:

Riksdagsledamot Markus Lohi, Centerns riksdagsgrupp
Riksdagsledamot Ruut Sjöblom, Samlingspartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot Sari Essayah, Kristdemokratiska riksdagsgruppen
Tf partisekreterare Juhani Klemetti, Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
Riksdagsledamot Leena Meri, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Kriminalöverkommissarie Thomas Elfgren, Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot Hussein Al-Taee, Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Lagstiftningssekreterare Mikko Aarnio, Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot Saara Hyrkkö, Gröna riksdagsgruppen
Verksamhetsledare Marjo Heinonen, Abilis-stiftelsen
Expert Anu Tuukkanen, Amnesty International, Finländska sektionen
Direktör Rilli Lappalainen, Fingo
Chef för påverkansarbete Heli Markkula, Förbundet för mänskliga rättigheter 
Expert Katja Ilppola, KIOS
Seniorexpert Eva-Marita Rinne-Koistinen, Kyrkans Utlandshjälp
Styrelseledamot Eilina Gusatinsky, Minority Rights Group Finland
Generalsekreterare Terhi Heinilä, Kvinnoorganisationernas centralförbund
Chefen för påverkansarbete Karoliina Tikka, Plan International Finland
Generalsekreterare Kerttu Tarjamo, Seta
Programchef Leena Kumpulainen, Finlands flyktinghjälp
Vice ordförande Oula Silvennoinen, Finlands PEN
Generalsekreterarens specialmedarbetare Eeva Holopainen, Finlands Röda Kors
Kommunikationsansvarig Elina Laiho, Finlands FN-förbund
Verksamhetsledare Katri Kuusikallio, RESA-forumet

Experter:

Direktör Sirpa Rautio, Människorättscentret
Enhetschef Tarja Kangaskorte, utrikesministeriet
Enhetschef Krista Oinonen, utrikesministeriet
Jämställdhetsambassadör Katri Viinikka, utrikesministeriet
Människorättsambassadör Rauno Merisaari, utrikesministeriet