Enligt förslaget till förordningsändring ska Finlands ambassad i Doha börja ge konsulära tjänster

Utrikesministeriet ber om utlåtanden om utkastet till ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen. Remisstiden pågår fram till den 20 mars 2024.

Enligt förslaget till ändring av förordningen ska Finlands ambassad i Doha från och med den 1 juni 2024 erbjuda konsulära tjänster inom dess verksamhetsområde, med undantag för tjänster som rör uppehållstillstånd.  När det gäller Qatar, sköts uppehållstillståndsärendena av Finlands ambassad i Abu Dhabi. 

Förslaget innebär att från och med den 1 juni 2024 är det möjligt för personer som befinner sig i Qatar och behöver konsulära tjänster att sköta sina ärenden, till exempel att ansöka om eller förnya pass, vid Finlands ambassad i Doha utan att behöva resa till Abu Dhabi. 

Begäran om utlåtande har sänts ut till vissa mottagare, men även andra kan yttra sig om förslaget till ändring av förordningen och motiveringspromemorian.

Ändringsförslaget kan läsas i tjänsten utlåtande.fi.(Länk till en annan webbplats.)

Ytterligare information

  • Minna-Kaisa Liukko, lagstiftningsråd, konsulära tjänster, tfn +358 295 351 053
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.