Kirsti Pohjankukka blir personaldirektör vid utrikesministeriet

Torsdagen den 6 augusti utnämnde statsrådet Kirsti Pohjankukka till utrikesministeriets personaldirektör.

Kirsi Pohjankukka, kuva: Oona Raivio
Foto: Oona Raivio

 

Statsrådet utnämnde utrikesrådet Kirsti Pohjankukka till utrikesministeriets personaldirektör från och med den 17 augusti 2020 till den 31 augusti 2024. Pohjankukka övergår till uppgiften från uppgiften som enhetschef för enheten för EU- och traktaträtt där hon varit chef sedan 2018.

Dessförinnan var hon ställföreträdande ambassadchef vid beskickningen i Köpenhamn 2015–2018. Pohjankukka skötte uppgifter som ansvarig tjänsteman vid beskickningen i Wien bland annat i ärenden som gällde fredlig användning av kärnkraft med anknytning till Internationella atomenergiorganet (IAEA) samt i FN:s narkotika- och brottmål 2011–2015. Hon arbetade vid enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter med FN:s människorättsfrågor åren 2007–2009. 

Pohjankukka började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 2005. Dessförinnan arbetade hon bland annat vid FN:s högkvarter i New York och Darfur samt vid Finlands Röda Kors centralbyrå. Hon har en juris kandidatexamen.

Ytterligare information: Ambassadrådet Kauranen Soile, tfn 029 535 0194