Fernando Arias, generaldirektör för Organisationen för förbud mot kemiska vapen, besöker Finland

Generaldirektören för Organisationen för förbud mot kemiska vapen OPCW Fernando Arias besöker Finland den 15 - 16 november på inbjudan av utrikesminister Elina Valtonen.

Onsdagen den 15 november ska generaldirektör Arias ha diskussioner med utrikesminister Valtonen.  På  mötesagendan står samarbetet mellan Finland och OPCW och andra aktuella frågor. Under sitt besök håller generaldirektör Arias ett tal vid 50-årsjubileumsseminariet för Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen Verifin.

Konventionen om förbud mot kemiska vapen som öppnades för undertecknande 1993 trädde i kraft 1997. Antalet länder som har undertecknat konventionen är 193.  OPCW:s högkvarter ligger i Haag.

Organisationens syfte är att övervaka och bidra till genomförandet av konventionen. OPCW fick Nobels fredspris 2013. I år slutfördes förstörelsen av de kemiska vapen som deklarerats av parterna i konventionen om förbud mot kemiska vapen.

Finland ratificerade konventionen 1995. Finland är medlem i OPCW:s förvaltningsråd från maj 2022 till maj 2024.

Ytterligare information

  • Ville Lahelma, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn 050 35 35 142

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.