Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Portugal

Minister Skinnari reser till Lissabon den 21–24 september. Syftet med besöket är att stärka handelsrelationerna mellan Finland och Portugal. I Portugal finns avsevärda möjligheter för finska företag inom till exempel bioekonomi och cirkulär ekonomi, energisektorn, den gröna omställningen och digitaliseringen.

Under sitt besök träffar minister Skinnari bland annat ministern för ekonomi och digital omställning Pedro Siza Vieira, miljö- och klimatminister João Pedro Matos Fernandes, ministern för vetenskap, teknologi och högskolor Manuel Heitor och utrikeshandelsminister Eurico Brilhante Dias. Ministrarna ska diskutera samarbetsmöjligheterna inom de prioriterade områdena i Portugals återhämtningsplan, till exempel bioekonomi och cirkulär ekonomi, energisektorn, klimatfrågor och digital omställning, samt aktuella handelspolitiska och utvecklingspolitiska frågor.

I programmet ingår också möten med företrädare för Portugals näringsliv och finska företag som är verksamma i Portugal.

I samband med besöket lanseras det finländska bolaget Demola Globals omfattande samarbetsprojekt med den portugisiska staten och yrkeshögskolor i landet. Projektets mål är att påskynda innovationsarbetet och stärka växelverkan mellan högskolesektorn och näringslivet. I startskedet (2021–2023) deltar nästan tusen högskolelärare, cirka 600 portugisiska företag och cirka 5 000 studerande från 14 olika yrkeshögskolor i Portugal.

”Det är bra att vi får presentera finländskt kunnande på bred front i Portugal när återhämtningsplanen precis satt igång. Finland och våra företag har mycket att erbjuda i synnerhet när det gäller att stärka resiliensen och att stödja grön och digital omställning. Dessa teman står i centrum för både Finlands och Portugals återhämtningsplaner”, säger minister Skinnari.

 

Ytterligare information:


Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn + 358 50 478 1387 

Nicola Lindertz, enhetschef, tfn +358 295 350 316

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.