Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari till Oslo

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Oslo den 17–19 november 2020. Finland och Norge har mångsidiga och starka förbindelser. I båda länderna finns ett klart intresse för att fördjupa samarbetet ytterligare. Under sitt Oslobesök kommer minister Skinnari särskilt att fokusera på de bilaterala handelsekonomiska relationerna och på aktuella regionala och internationella frågor.

Minister Skinnari kommer att träffa Norges utrikesminister Ine Eriksen Søreide, utvecklingsminister Dag Inge Ulstein, näringsminister Iselin Nybø, olje- och energiminister Tina Bru och fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. I programmet ingår också möten med företrädare för det norska näringslivet och finländska företag som är verksamma i Norge. I sina diskussioner med de norska ministrarna kommer minister Skinnari bland annat att ta upp samarbetsmöjligheter i anslutning till den gröna omställningen, digitaliseringen och logistik samt aktuella frågor som gäller handel, utvecklingssamarbete och Arktis.

”Den gröna omställningen erbjuder betydande möjligheter att utöka samarbetet mellan Finland och Norge. Handel utan hinder blir speciellt viktig i osäkra tider, och det samma gäller utvecklingssamarbetet. Det är viktigt för mig att få träffa mina norska kolleger och diskutera gemensamma lösningar för att förbättra våra samhällens resiliens”, säger Skinnari.

Ytterligare information:

Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn + 358 50 478 1387
Christina Lehtinen, ställföreträdande chef för enheten för norra Europa, tfn +358 50 461 9105

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.