Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Stockholm

Minister Skinnari besöker Stockholm 31.3–1.4. Avsikten med besöket är att främja båda ländernas möjligheter att bidra till den internationella tillväxten efter coronapandemin. Återhämtningen i Europa och globalt erbjuder finländska och svenska företag utmärkta tillväxtmöjligheter när det gäller lösningar för grön omställning, digitalisering och industrin.

”Förbindelserna mellan Finland och Sverige är starka och mångsidiga. Nu vill vi tillsammans med företagen skapa en hållbar tillväxt för detta årtionde. Vägen ut ur pandemin innebär betydande nya affärsmöjligheter i Europa och i världen. Konkurrensen är emellertid mycket hård. Finland och Sverige kan göra mycket tillsammans och vi har mycket att vinna tillsammans”, säger minister Skinnari. 

Under sitt besök träffar minister Skinnari Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh. I programmet ingår också möten med företrädare för Svenskt näringsliv och svenska företag. Därtill träffar minister Skinnari ordföranden för svenska riksdagens utrikesutskott Kenneth G. Forslund och ordföranden för riksdagens EU-nämnd Pyry Niemi.

Ytterligare information:
Tiina Vainio, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 524 65 59
Christina Lehtinen, ställföreträdande chef för enheten för norra Europa, tfn +358 50 461 9105
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.