Utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari deltar i evenemanget Arcitc Frontiers i Tromsø

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i evenemanget Arctic Frontiers i Tromsø den 27 januari. Arctic Frontiers är ett av de viktigaste regelbundet återkommande internationella evenemangen för Arktissamarbetet.

Minister Ville Skinnari deltar i en paneldiskussion med rubriken Arktis tillstånd. Han kommer också att delta i en diskussion om Barentssamarbetet som ordnas av Norges utrikesministerium. Därtill har Skinnari flera enskilda möten, bland annat med Norges utrikesminister Ine Eriksen Søreide.

Ytterligare information: Juha Niemi, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 232, eller Petteri Vuorimäki, ambassadör för Arktis och Antarktis, tfn +358 295 350 458

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.