Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Tanzania och Moçambique

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Tanzania den 23–25 februari och Moçambique den 26–28 februari. Under sin resa kommer minister Skinnari att bekanta sig med Finlands utvecklingssamarbete, träffa ländernas politiska ledning och främja handeln och det ekonomiska samarbetet med länderna.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Tanzania och Moçambique den 23–28 februari. Resans syfte är att stärka förbindelserna med Finlands långvariga partnerländer, att bekanta sig med utvecklingssamarbetet och att stödja handeln och det ekonomiska samarbetet med länderna.

”Finland har en lång gemensam historia med Tanzania och Moçambique. Våra relationer har främst handlat om utvecklingssamarbete och det spelar fortfarande en viktig roll. Nu vill vi öka handeln och det ekonomiska samarbetet med båda länderna. Under min resa vill jag skapa möjligheter till nya och mer varierade samarbetsrelationer”, säger minister Skinnari. 

I Tanzania ska minister Skinnari bland annat träffa finansministern, handelsministern och naturresursministern samt företrädare för skatteförvaltningen. Han kommer att bekanta sig med skogsprogram som Finland finansierar, och diskutera skogssektorns roll i kampen mot klimatförändringar. På programmet står också samtal med tanzaniska myndigheter om förhållandet mellan beskattning och utveckling samt om det utvecklingsprogram för skatteförvaltningen som Finland stöder. Minister Skinnari träffar också Finlands tanzaniska samarbetspartner i arbetet för jämställdhet och demokrati. 

I Moçambique ska minister Skinnari träffa utrikesministern, handelsministern, utbildningsministern och parlamentets talman. Besöket i parlamentet har att göra med ett projekt, som finansieras av Finland och genomförs av organisationen Demo, som siktar på att stärka parlamentarikernas kunnande om hållbar förvaltning av naturresurser. Ministern besöker också en skola och bekantar sig med utvecklingsarbetet inom utbildningssektorn, som Finland understött länge.

I båda länderna ordnas rundabordsdiskussioner om utvecklandet av handeln och de ekonomiska relationerna. I diskussionerna deltar Tanzanias och Moçambiques handelsministrar och företrädare för både finländska och lokala företag och handelskamrar.

”Det finns många möjligheter till samarbete. Tanzania och Moçambique har till exempel enorma naturresurser och finländska företag har kunskap om hur dessa kan utnyttjas på ett hållbart sätt. Jag vill uppmuntra finländska företag att modigt ta sig in på dessa marknader”, säger minister Ville Skinnari.

 

Ytterligare information:

Juha Niemi, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 232

Vuokko Jutila, ledare för Tanzaniateamet, tfn +358 400 433 426

Milma Kettunen, ledare för Moçambiqueteamet, tfn + 358 504 065 533

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.