Utvecklingspolitik för journalister – sök nu till Utvecklingsakademin hösten 2020

Utrikesministeriet ordnar en kurs i utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete för journalister hösten 2020. Utvecklingsakademin hålls i september–november och fokuserar i år på aktuellt multilateralt samarbete. Ansök om en plats på kursen 29.5–18.6.2020.

Utrikesministeriets kurs för journalister om utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete, Utvecklingsakademin, ordnas i år för elfte gången. Utvecklingsakademins idé är att fördjupa deltagarnas kunskaper om globala utvecklingsfrågor och om Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete.

I år ligger fokus på det multilaterala samarbetet och dess respons på coronapandemin.

Kursprogrammet består av tre seminariedagar i Helsingfors och av en 4–5 dagars resa till Genève då kursdeltagarna får fördjupa sig i ett FN-organs arbete, till exempel Världshälsoorganisationen WHO eller Meteorologiska världshälsoorganisationen. Också många andra organisationer har sitt högkvarter i Genève, såsom Röda Korset samt flera expertorgan för handel och utveckling.

Seminariedagarna ordnas i september och oktober och resan sker i slutet av oktober eller början av november. Genèvebesöket blir av om coronaläget tillåter. Tidtabellen och programmet preciseras i augusti.

Till programmet väljs 10–12 journalister från olika medier. Urvalet görs av utrikesministeriets kommunikationsavdelning och alla sökande meddelas om urvalet i början av augusti.

De som väljs till kursen förväntas delta i hela programmet. Kursens språk är finska och engelska.

Du kan ansöka till Utvecklingsakademin genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten senast torsdagen den 18 juni 2020. Du kan svara på blankettens frågor på finska, svenska eller engelska. Kursen genomförs huvudsakligen på finska och Genèveresan förutsätter goda kunskaper i engelska.

Anvisningar för ansökan till Utvecklingsakademin (pdf)

Mer information: Ruut Tolonen, informatör, tfn 050 324 54 04, fornamn.efternamn@formin.fi.