Utvecklingsminister Skinnari deltar i president Niinistös besök i Etiopien

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i republikens president Sauli Niinistös officiella besök i Etiopien den 15–16 oktober 2019.

Som en del av presidentens delegation träffar minister Skinnari Etiopiens president Sahle-Work Zewde, premiärminister Abiy Ahmed och ordföranden i Afrikanska unionens kommission Moussa Faki Mahamat.

Dessutom träffar minister Skinnari Etiopiens finansminister Ahmed Shide. Under mötet diskuteras Finlands och Etiopiens långvariga och resultatrika utvecklingssamarbete och stärkandet av handelsrelationerna mellan länderna. Minister Skinnari kommer också att tala vid ett evenemang med temat teknologi och högskoleutbildning.

Relationen mellan Finland och Etiopien bygger på utvecklingssamarbete som har gett goda resultat. Samarbete bedrivs inom utbildnings-, vatten- och jordbrukssektorn. Etiopien är ett av Finlands största afrikanska partnerländer för utvecklingssamarbete. Nu är avsikten att göra relationen mer mångsidig genom att stärka de politiska banden och handeln. Etiopien är en av de snabbast växande ekonomierna i världen. I landet har genomförts betydande politiska och ekonomiska reformer. Etiopien är också en viktig regional aktör som har bidragit med stabilitet till Afrikas horn.