Det centrala temat för utvecklingsministrarnas möte är det humanitära läget i Ukraina

Huvudtemat vid det informella möte som ordnas för EU:s utvecklingsministrar den 7 mars i Montpellier i Frankrike är den humanitära situationen i Ukraina och EU:s åtgärder i det rådande läget. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari representerar Finland vid mötet.

Det humanitära läget i Ukraina håller på att försämras i takt med att den ryska invasionen framskrider. Det är viktigt att EU och dess medlemsstater samordnar sitt humanitära stöd till Ukraina. Det är särskilt svårt att säkerställa att hjälpen når fram i en krigssituation.

”Finland fortsätter att stödja Ukraina. Det är viktigt att tillgodose den civila befolkningens behov i krisen, och särskilt kvinnors och barns behov. Dessutom måste vi som en europeisk värdegemenskap trygga skyddet av personer som flytt från krig och stödja samhällen i Ukrainas grannländer som tar emot flyktingar. Alla våra åtgärder för att stödja Ukraina måste vara enhetliga”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Ministrarna ska också i större utsträckning granska utvecklingspolitikens roll som ett geopolitiskt verktyg för att stärka EU:s globala roll och för att främja EU:s grundläggande värderingar. Grunden för diskussionen är den nya Global Gateway-strategin och de möjligheter att skapa hållbar tillväxt i utvecklingsländerna som strategin erbjuder. Vid det nyligen avslutade toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen offentliggjordes EU:s investeringspaket till Afrika på 150 miljarder euro inom ramen för Global Gateway-initiativet.

Det geopolitiska läget och covid-19-pandemin har ytterligare framhävt betydelsen av partnerskapet mellan EU och Afrika. Finland understöder betydande EU-investeringar i Afrika i grön omställning, digitalisering och hållbar utveckling som skapar människovärdiga arbetsplatser.

Ministrarna ska dessutom diskutera hur den biologiska mångfalden kan främjas i utvecklingspolitiken. I diskussionen kommer sannolikt en ökning av EU:s och medlemsstaternas finansiering av biodiversitet att tas upp. Globala miljöfonden (GEF) är Finlands huvudsakliga finansieringsinstrument för biologisk mångfald.

Mer information: 

Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729

Titta Maja, avdelningschef vid utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 50 358 7247

Utrikesministeriets e-postadressen har formen: fornamn.efternamn@formin.fi.