Diskussionsprogrammet Partners för utveckling belyser dagens utvecklingssamarbete

Utrikesministeriet ordnar tillsammans med Fingo och handelskamrarna en serie livesändningar, Partners för utveckling, som lyfter fram aktörer inom utvecklingssamarbetet på olika håll i Finland.

I programmet reser utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari virtuellt runt i Finland och diskuterar med olika aktörer. Diskussionerna sänds i utrikesministeriets kanaler på Twitter och Facebook. Idén med diskussionerna är att belysa vad dagens utvecklingssamarbete i bästa fall kan vara i praktiken: ett partnerskap som främjar målen för hållbar utveckling och öppnar nya möjligheter för finländska aktörer.

”Tack vare vår höga kompetens har Finland en verklig möjlighet att vara en föregångare och en större aktör än vår storlek. Vi måste stärka handelns och utvecklingens gemensamma effekt. På så vis stöder vi också finländsk kompetens i världen. Samtidigt är det viktigt att uppdatera och förtydliga vår gemensamma uppfattning om utvecklingssamarbete”, säger minister Skinnari.

I varje diskussion deltar ett lokalt företag som bedriver utvecklingssamarbete och en representant för någon civilsamhällesorganisation. 

”För att vi ska nå målen för hållbar utveckling, lösa komplexa utvecklingsproblem och främja en rättvis värld krävs att alla aktörer deltar. Genom att bygga upp partnerskap och samarbete mellan organisationer, företag och lokala aktörer i utvecklingsländerna kan vi bära det globala ansvaret på ett mer övergripande sätt och lära oss av varandra”, säger chefen för påverkansarbete Annika Launiala från takorganisationen för finländska utvecklingsorganisationer Fingo rf. 

Evenemangens tema har anpassats till verksamheten och expertisen på orten. Minister Ville Skinnari diskuterar med sakkunniga hur energisektorn, innovation, skogskompetens och hälsoteknik bidrar till målen för hållbar utveckling. 

”Många utvecklingsländer är redan tillväxtekonomier och de behöver olika slag av kompetens och teknik för att skapa en hållbar tillväxt i sitt samhälle. I Finland finns det mångsidig kompetens på dessa områden. Det är fint att experter inom handel och utveckling tillsammans lägger grunden för samarbetet med dessa länder”, betonar direktören för internationella ärenden vid Centralhandelskammaren, Timo Vuori.

Dessutom erbjuder den sista delen praktiska tips för företag som är intresserade av affärsverksamhet på tillväxtmarknaderna. 

Tidpunkter och teman:

  • Torsdagen den 11 mars 8.30–9.30 Partners för utveckling i Vasa. Tema: energi. Deltagare: Petri Polvilampi, projektledare för Wärtsilä, Jussi Laurikainen, programexpert vid World Vision, Eva Nilsson, forskare vid Svenska Handelshögskolan
  • Onsdagen den 17 mars kl. 9–10 Partners för utveckling i Uleåborg. Tema: innovation. Deltagare: Janne Haverinen, arbetslivsprofessor vid Uleåborgs universitet och grundare av företaget IndoorAtlas och Annika Launiala, chef för påverkansarbete, Fingo rf.
  • Måndagen den 22 mars kl. 9–10 Partners för utveckling i Joensuu. Tema: skogar. Deltagare: Jarno Hämäläinen, chef för enheten REDD+ and Sustainable Forestry vid företaget Arbonaut, Hanna Matinpuro, verksamhetsledare vid Siemenpuusäätiö och Timo Tokola, professor vid Östra Finlands universitet
  • Fredagen den 26 mars kl. 13.30–14.30 Partners för utveckling i Åbo. Tema: hälsoteknik. Deltagare: Peter Essen, rådgivare, Bayer Oy, Jouni Hemberg, verksamhetsledare, Kyrkans Utlandshjälp och Riikka Erkkilä, operativ direktör, Aqsens Health Oy
  • Onsdagen den 31. mars kl. 9–10 Partners för utveckling i Helsingfors. Tema: finansiering och samarbete. Deltagare: Antti Piispanen, handelsråd, utrikesministeriets enhet för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, Vesa Koivula, Head of Meteorological Infrastructure & Capability Development, Vaisala Abp och Mika Välitalo, innovationsexpert vid Fingo rf

Diskussionerna kan följas i utrikesministeriets kanaler på Twitter och Facebook.

Ytterligare information:

Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729

Timo Vuori, direktör för internationella ärenden, Centralhandelskammarens , tfn +358 50 553 5319

Annika Launiala, chef för påverkansarbete, Finlands utvecklingsorganisationer Fingo rf, tfn +358 50 317 6766