Nya förmågor från tillväxtmarknaderna till Finland

Pressmeddelande 246/2015
10.11.2015

Den här veckan anländer representanter för över 50 startup-företag och teknikhubbar från tillväxtmarknader till Helsingfors. Avsikten är att bygga upp kontakter mellan aktörer i utvecklingsländer och i Finland och att erbjuda företagarna från utvecklingsländer möjligheten att bilda närverk, hitta partners och skaffa internationell finansiering.

”I många utvecklingsländer pågår en kraftig ekonomisk tillväxt. Där råder en stark framåtanda och det uppstår mycket nya innovationer och företagande. Det här är ett sätt för Finland att uppmuntra samhälleliga och ansvarsfulla företag som bidrar till utvecklingen i sitt land. Samtidigt erbjuder vi finländare möjligheten att finna partnerskap på tillväxtmarknader”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Av företagen och teknikhubbarna är 40 deltagare i utrikesministeriets, startup-mässan Slush och Världsbankens gemensamma program Slush Global Impact Accelerator(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Företagen valdes ut bland 770 sökande genom nationella tävlingar i 15 länder. Över 1 600 personer deltog i evenemangen som ordnades kring tävlingarna.

I Finland kommer deltagarna bland annat att delta i företagarworkshoppar, de får öva sig i att sälja sitt företags historia till investerare och de bekantar sig med finländsk innovationsverksamhet. De kommer också att delta i utrikesministeriets och Unicefs internationella innovationskonferens Start up to scale up: Global Innovations for Children and Youth Summit den 9–10 november och i startup-mässan Slush den 11–12 november.

Utöver dessa kommer det också företag och teknikhubbar genom IPP-programmet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Vietnam (Innovation Partnership Programme) och från programmet TANZICT(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) för utveckling av informationssamhället och ITK-sektorn i Tanzania. Programmen får finansiering ur Finlands medel för utvecklingssamarbete.

Också nio journalister från olika utvecklingsländer besöker Finland för att bekanta sig med evenemangen och med finländsk innovationsverksamhet.

Företagen, teknikhubbarna och journalisterna kommer från Finlands nuvarande och tidigare partnerländer inom utvecklingssamarbetet, till exempel Etiopien, Kenya, Tanzania och Vietnam.

Mera information om deltagarna:

Ytterligare information: Mika Vehnämäki, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn 0295 350 984, Aki Enkenberg, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn 0295 351 528, och Juha Kirstilä, minister Toivakkas specialmedarbetare, tfn 040 552 8200.