Handelsministrarna ska diskutera WTO och relationerna med Förenta staterna och Kina

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i handelsministermötet i rådet för utrikes frågor i Luxemburg fredagen den 3 juni 2022. Ministrarna ska behandla beredelserna inför WTO:s 12:e ministermöte och handelsrelationerna mellan EU och Förenta staterna och Kina. På mötet ges också en lägesrapport om EU:s pågående handelsförhandlingar och arbetet med att genomföra handelsavtalen.

Handelsministrarna sammanträder i Europeiska unionens råd för utrikes frågor i Luxemburg den 3 juni.  Finland representeras av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. 

Mötesdeltagarna ska diskutera Världshandelsorganisationen WTO:s 12:e ministermöte i Genève den 12-15 juni och handelsrelationerna mellan EU och Förenta staterna och mellan EU och Kina. 

Enligt minister Skinnar är det viktigt att WTO:s ministermöte som senarelagts i flera repriser nu äntligen kan ordnas.  

"Vi behöver beslut som stärker WTO. Det är väsentligt för Finland att vi kommer fram till ett beslut om att inleda reformen av WTO", säger Skinnari. 

Diskussionen om handelsrelationerna mellan EU och Förenta staterna bottnar särskilt i resultaten från handels- och teknikrådets möte i maj. Rådet som inrättades i fjol har gjort framsteg i arbetet med konkreta samarbetsprojekt. Enligt Finland är rådet ett viktigt forum för ett positivt transatlantiskt samarbete. 

Diskussionen om relationerna med Kina är ett led i arbetet inför en högnivådialog om ekonomi och handel mellan EU och Kina. Finland anser att EU måste försvara sina värderingar och intressen kraftfullt. Samtidigt är det viktigt att söka samarbete med Kina för att upprätthålla och utveckla en positiv agenda.

Under en lunch ska handelsministrarna diskutera EU:s pågående bilaterala handelsförhandlingar och arbetet med att genomföra handelsavtalen.

"I dagsläget spelar det en väldigt stor roll att EU lyckas ingå och snabbt sätta i kraft nya handelsavtal. Företag behöver dessa avtal bland annat för att lansera sina produkter på nya marknader och för att kunna diversifiera sina produktionskedjor efter pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina", säger minister Skinnari.
 

Mer information: 

  • Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 478 1387  
  • Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, tfn +358 50 336 3856
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi