Kanslichef Salmi och ambassadör Laine diskuterade samarbetsmöjligheter med de irakiska myndigheterna

Kanslichef Ilkka Salmi och Finlands Helsingforsbaserade ambassadör till Irak Päivi Laine besökte Irak den 17–18 februari.

Under besöket träffade de den högsta ledningen för Iraks inrikes-, utrikes-, migrations- och justitieministerier. Vid mötena diskuterades relationerna mellan Finland och Irak, säkerhetsläget i Irak, kampen mot terrorism och migrationen från Irak till Finland. 

I och med att de bilaterala relationerna har intensifierats har Finland för avsikt att öppna en ambassad i Bagdad i höst. Finland stöder stabiliseringen av Irak och kartlägger möjligheter för finska företag att delta i återuppbyggnaden av landet. Arbetet underlättas av att säkerhetsläget i Irak, och i synnerhet i Bagdad, har förbättrats betydligt till följd av den framgångsrika kampen mot terrororganisationen IS. 

I diskussionerna om migrationen framhölls att det i Finland finns ett betydande antal irakier som inte har laglig rätt till vistelse i landet. Båda parterna konstaterade att frivillig återresa ska prioriteras. Finland uppmuntrar till detta genom ett förhöjt bidrag för frivillig återresa sedan början av 2019. I och med att partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Irak och EU trädde i kraft har EU fått en större roll i migrationsfrågor.

Ytterligare information: Eero Koskenniemi, regeringsråd, inrikesministeriet, tfn 050 456 05 45, eero.koskenniemi(at)intermin.fi och  Päivi Laine, Finlands Helsingforsbaserade ambassadör till Irak

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.