Nationella dialoger stöder fred i en instabil värld – konferensen National Dialogues hålls i Helsingfors

Konferensen National Dialogues som ordnas för femte gången, samlar 120 experter på fredsbyggande från 30 olika länder till Helsingfors den 15–16 juni. I två dagar ska deltagarna fördjupa sina tankar om vilken betydelse och vilka utmaningar nationella dialoger har i en föränderlig värld. Utrikesminister Pekka Haavisto kommer att hålla ett öppningstal på konferensen och deltar i öppningspanelen.

Att kunna bygga upp varaktig fred efter en väpnad konflikt kräver dialog både mellan parterna i konflikten och i samhället. Den över två år långa covid-19-pandemin, de ökade geopolitiska spänningarna, den växande ojämlikheten och klimatkrisen har gjort det svårare att uppnå fred och försämrat möjligheterna till dialog.   

En av frågorna som deltagarna kommer att dryfta på årets konferens handlar om hur vi ompositionerar de nationella dialogerna och de informella dialogprocesserna i en föränderlig global värld. Deltagarna ska också tänka djupt på bland annat de regionala kontexternas framträdande roll och vikten av delaktighet i fredsprocesser. Att det multilaterala systemet urholkas innebär utmaningar när det gäller att bygga upp en varaktig fred. Att involvera olika befolkningsgrupper i fredsprocesser väger allt tyngre. På konferensen diskuteras nu för första gången möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta. Ytterligare frågor som kommer att analyseras på konferensen är hur omfattade folkrörelser är kopplade till nationella dialoger och hur klimatförändringar inverkar på konflikter och fredsprocesser. 

Dagens komplicerade konflikter är till exempel Rysslands invasion av Ukraina och läget i Myanmar, Jemen, Afrikas horn och Libyen.

Konferensen National Dialogues som ordnats sedan 2014, är ett viktigt forum för utbyte av bästa praxis inom fredsmedling och en konkret mötesplats för dem som deltar i fredsförhandlingar och olika dialoger. 

Talare på årets konferens är bland annat Ghanas tidigare utrikesminister, FN:s undergeneralsekreterare och särskilda sändebud för Afrikas horn Hanna Tetteh, särskild representant för ungdom och säkerhet vid OSSE:s polska ordförandeskap Maria Raczyńska, Afrikanska unionens kommissionär för politiska frågor Bankole Adeoye, ledande sakkunnig inom fredsmedling vid FN:s sekretariat, politiska avdelningen (UNDPPA), Emmanuel Bombande, äldre forskare och programdirektör vid Berghofstiftelsen Veronique Dudouet och fredspsykolog, ung professionell inom mental hälsa och fredsbyggande Ufra Mir från Kashmir. 

Det behövs flera verktyg för att förebygga och lösa konflikter. Styrkan i nationella dialoger ligger i att man genom dem kan sammanföra olika aktörer i samhället för att söka lösningar och skapa varaktig fred. Finland arbetar för att förbättra möjligheterna för bland annat personer med funktionsnedsättning, kvinnor, ursprungsfolk och lokalsamhällen att delta och påverka. Permanenta lösningar uppnås bara genom att man ingriper i de politiska, ekonomiska och sociala problem som ligger bakom konflikterna. 

Utrikesministeriet ordnar konferensen National Dialogues tillsammans (Länk till en annan webbplats.)med CMI, Kyrkans Utlandshjälp och Finska missionssällskapet. Kyrkans Utlandshjälp är konferensens sekretariat. 

Konferensens öppningspanel den 15 juni kl. 9-10.45 kan följas på YouTube(Länk till en annan webbplats.).
 

Mer information: 

  • Rosa-Maria Mäkelä, Kyrkans Utlandshjälp, Rosa-Maria.Makela@kirkonulkomaanapu.fi, tfn +358 50 590 2886
  • Katja Ahlfors, ambassadråd, direktör, utrikesministeriets fredsmedlingscenter, tfn +358 (0) 295 350 191, katja.ahlfors@formin.fi