Frivilligorganisationer och utrikesministern diskuterade Finlands mål och prioriteringar i arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Representanter för frivilligorganisationer och utrikesminister Pekka Haavisto träffade den 18 maj för att diskutera vilka mål och prioriteringar Finland ska lyfta fram när FN:s råd för mänskliga rättigheter håller sitt 50:e ordinarie sammanträde i Genève 13.6 – 8.7.2022. I utrikesministeriets diskussionsmöte deltog representanter för närmare 40 frivilligorganisationer. Ordföranden var ambassadör för mänskliga rättigheter och demokrati Rauno Merisaari.

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja suurlähettiläs Rauno Merisaari yleisön edessä ulkoministeriön tilaisuudessa.
Utrikesminister Haavisto betonade vikten av dialog med det civila samhället. I mötet deltog representanter för närmare 40 frivilligorganisationer.

Finlands medlemskapsperiod i FN:s råd för mänskliga rättigheter 2022–2024 började i januari. Före rådets ordinarie sammanträden som ordnas tre gånger om året ska utrikesministeriet under utrikesministerns ledning höra frivilligorganisationer. Efter distansmötet i februari fick representanter för det civila samhället och utrikesminister Haavisto nu för första gången ansikte mot ansikte utbyta tankar om målen och prioriteringarna i Finlands arbete i rådet för mänskliga rättigheter.

Vid det andra sammanträdet i rådet för mänskliga rättigheter under Finlands medlemskap 13.6  – 8.7.2022 behandlas ett stort antal tematiska och landspecifika människorättsfrågor. Sammanträdet fokuserar starkt på kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet mellan könen.

Utrikesminister Haavisto betonade vikten av att försvara kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet mellan könen 

Utrikesminister Haavisto inledde sitt anförande med att understryka hur viktig dialogen med det civila samhället är. Samarbete med det nationella och internationella civila samhället är en av de centrala frågorna under Finlands medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Haavisto berättade också om det första sammanträdet under Finlands medlemskap (28.2 – 1.4.2022) som påverkades av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Anfallskriget fördömdes brett bland annat i rådets resolution  som Finland röstade och arbetade för. Enligt Haavisto är det viktigt att Ryssland och de enskilda personer som gjort sig skyldiga till internationella brott ställs till svars för sina gärningar. Utredningskommissionen som rådet för mänskliga rättigheter inrättat stödjer detta arbete.

Trots Rysslands anfall var rådet dock handlingskraftigt. Vid det senaste sammanträdet behandlades också människorättsläget i olika länder, olika tematiska frågor och fattades beslut om dem.

Vid det kommande sammanträdet i rådet ska Finland medverka aktivt i förhandlingarna om kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet mellan könen. Att förlänga mandattiden för rådets expert som arbetar med att förbygga våld mot och diskriminering av LHBTI-personer är också en av Finlands prioriteringar. Vid sammanträdet tas också upp frågor som gäller yttrandefrihet, affärsverksamhet, klimatförändringar och människorättsläget i olika länder, såsom Belarus, Eritrea, Afghanistan och Myanmar.

Frivilligorganisationer vill se att rådet för mänskliga rättigheter beaktar utsatta personer

Enligt frivilligorganisationernas representanter är det angeläget att särskilt kvinnor och flickor, personer med funktionsnedsättning och unga beaktas i rådets arbete.

Kriserna, såsom covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina, har försämrat människorättsläget för utsatta grupper ytterligare. Representanterna önskade att Finland också i fortsättningen arbetar för att förbättra minoriteters och utsatta personers situation.

Utrikesminister Haavisto tackade för synpunkterna och uppmuntrade representanterna att kontakta utrikesministeriet i frågor som rör FN:s råd för mänskliga rättigheter. Att utbyta åsikter och samarbeta med det civila samhället är viktigt för ministeriet.