Ministermötet för den internationella koalitionen för skolmat ordnas i Helsingfors

Ministermötet för den internationella koalitionen för skolmat ordnas i Helsingfors den 18 oktober. Tillsammans med Frankrike är Finland ordförande i den internationella koalitionen för skolmat. Koalitionen främjar skolmat globalt.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och direktören för FN:s livsmedelsprogram David Beasley i ministermötet i Helsingfors. ​​​​​​Bild: Kimmo Räisänen 

 

FN:s livsmedelsprogram WFP leder sekretariatet för den internationella koalitionen för skolmat.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari är värd för ministermötet i Helsingfors. Minister Skinnari är skolmatssändebud för Världslivsmedelsprogrammet WFP. Direktören för FN:s livsmedelsprogram David Beasley kommer att delta i mötet. 

Stödjandet av skolmat spelar en viktig roll i fråga om att förbättra livsmedelssäkerheten och minska undernäringen i utvecklingsländer.

Koalitionen för skolmat strävar efter att skolmaten ska få en större täckning och få större resurser även i de sköraste länderna. För de barn som bor i världens fattigaste länder kan skolmaten vara dagens enda måltid.

Koalitionen för skolmat omfattar redan 70 länder. Till ministermötet i Helsingfors har Finland sammankallat de 12 medlemmarna i koalitionens kärngrupp.