Kan tekniken hjälpa oss att bygga fred? Internationell konferens samlar toppexperter i Helsingfors

Experter på och deltagare i fredsprocesser och fredsarbete samlas i Helsingfors den 11–12 juni då konferensen National Dialogues ordnas för fjärde gången. Under två dagar ska deltagarna diskutera hur tekniken kan utnyttjas i fredsbyggande, men också vilka risker tekniken kan orsaka i fredsprocesser.

Konferensen tar också upp dagens komplicerade konflikter och fredsprocesser och olika parters inbördes förhållanden och beroende. Idag pågår till exempel mycket komplicerade konflikter i Myanmar, Jemen och Libyen. 
De som arbetar med fredsförhandlingar och olika former av nationell dialog upplever konferensen National Dialogues som ett viktigt forum för att dela bästa praxis och erfarenheter. Talare på årets konferens är bland annat Etiopiens tidigare premiärminister Hailemariam Dessalegn, ministern med ansvar för genomförandet av resultaten av den nationella dialogen i Jemen Yasser Abdullah Al-Raeeini, chefen för cybersäkerhet, dataanalys och teknisk innovation vid FN:s högkvarter Salem Avan och en expert från Peace Tech Lab i Kenya, Achol Jok Mach.

Det behövs flera verktyg för att förebygga och lösa konflikter. Styrkan i nationella dialoger ligger i att de sammanför olika aktörer i samhället för att söka lösningar och skapa hållbar fred. Finland främjar bland annat bättre möjligheter för kvinnor och ungdomar att delta och påverka. Hållbara lösningar uppnås bara genom att man ingriper i de politiska, ekonomiska och sociala problem som ligger bakom konflikten.
Konferensen National Dialogues ordnas av utrikesministeriet,  CMI, Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet. I år är konferensen sekretariat vid Finska Missionssällskapet.

Ytterligare information: Hannele Tulkki, programkoordinator, Finska Missionssällskapet, hannele.tulkki(at)felm.org, tfn +358 40 186 1440 och Suvikki Silvennoinen, ambassadråd, enheten för FN och allmänna globala ärenden, utrikesministeriet, tfn +358 (0) 295 351 325

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

fredsmäkling