Med hjälp av Finland Toolbox sprider du kunskap om Finland

Finland Promotion Board har uppdaterat materialbanken Finland Toolbox. Materialet är fritt tillgängligt för alla som vill berätta om Finland och viktiga finländska teman för en internationell publik.

Finland Promotion Board, som ansvarar för kommunikationen om Finlandsbilden, har gett ut en uppdaterad uppsättning verktyg för kommunikation om Finland. Finland Toolbox innehåller ett mångsidigt material på mer än 20 språk. Allt material är fritt tillgängligt för icke-kommersiella ändamål.

I Finland Toolbox finns till exempel e-publikationer, presentationer om aktuella ämnen, såsom basinkomst och innovationer, videor och visuella element, till exempel om Finlands placering i internationella rankningar. För barn finns bland annat utrikesministeriets Finland-emojier som man kan skriva ut och färglägga. Mångsidiga sökfunktioner hjälper dig att hitta det material du behöver.

I Finland Toolbox finns tematiska helheter, relevant forskningsmaterial om Finland och strategiska riktlinjer för kommunikationen om Finlandsbilden. Här hittar du också anvisningar och element för Finlands visuella identitet.

”Det finns en mängd finländare och Finlandsvänner runt om i världen som vill berätta om Finland”, säger Laura Kamras som är chef för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

”Finland Toolbox är ett internationellt unikt verktyg genom vilket vi vill stödja alla Finlandsambassadörer, från gräsrotsnivån till den officiella nivån. Vi hoppas att så många som möjligt hittar den här materialbanken och sprider informationen om Finlands starka sidor.”

Till Finland Toolbox hör en bildbank med bilder som illustrerar den finländska vardagen och livsstilen. Också bildbankens material är fritt tillgängligt för icke-kommersiell kommunikation om Finland.

Finland Toolbox upprätthålls av utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

Ytterligare information: Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.