Jussi Tanner blir ny konsulär chef

Onsdagen den 25 maj förordnade statsrådet en ny konsulär chef för utrikesministeriet.

Statsrådet förordnade utrikesrådet Jussi Tanner till utrikesministeriets konsulära chef från och med den 1 juni 2022 till den 31 augusti 2026. Före det arbetade Tanner som Finlands särskilda representant med uppgift att hjälpa finländska barn i lägret al-Hol i nordöstra Syrien. I augusti 2021 svarade han för Finlands evakueringsinsats i Kabul, Afghanistan.  
Åren 2018–2020 var Tanner ambassadör och ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid FN-representationen i New York. Från år 2015 till 2018 tjänstgjorde han som utrikesministerns diplomatiska rådgivare. Vid utrikesministeriet har Tanner dessutom arbetat som direktör för kris- och biståndsteamet vid enheten för konsulära ärenden, Europaavdelningen och rättsliga avdelningen. Inom Finlands utrikesrepresentation har han arbetat vid Finlands ambassad i Rom. 

Tanner har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2005. Han har en filosofie magisterexamen.

Mer information

  • Saija Nurminen, ambassadråd, tfn 029 535 0202
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi