Var beredd på överraskningar på grund av corona om du reser

Den utdragna coronakrisen har gett upphov till ett exceptionellt läge för turismen. Den här sommaren har gränserna sakta öppnats och vaccinerna gör det i ökande grad möjligt att resa coronasäkert. Även många finländare reser på semester utomlands. Man bör emellertid komma ihåg att coronapandemin inte är över och att smittfallen ökar på flera turistmål som är populära även bland finländare. Det är alltid viktigt att vara ansvarsfull och iaktta de åtgärder som stärker hälsosäkerheten när du reser.

Följ de lokala hälsovårdsmyndigheternas anvisningar

Redan när du planerar resan är det bra att inse att du trots försiktighetsåtgärderna kan insjukna eller smittas av coronavirussjukdom. I sådana situationer ska du följa de lokala hälsomyndigheternas anvisningar och bestämmelser. I praktiken innebär det här oftast att du försätts i karantän under en viss tid eller tills du får ett negativt covid-19-test. Resan kan alltså förlängas redan på grund av ett positivt testresultat.

Kom ihåg reseförsäkringen

De lokala myndigheterna har ansvaret för beslutet om karantän. Kontrollera vad din reseförsäkring täcker när coronavirussmitta eller exponering för corona orsakar ändringar i resplanen.

Vid allvarliga sjukdomsfall är möjligheterna att få nödvändig vård mycket olika i olika länder. De lokala sjukhusen kan ha en mycket begränsad kapacitet till exempel i fråga om att tillhandahålla extra syre. Finlands ambassad eller konsulat i landet eller Finlands övriga myndigheter kan inte påverka i frågor som har att göra med tillgången till vård. Det är inte heller möjligt att skicka vacciner eller mediciner från Finland, till exempel genom utrikesministeriet, till finländare utomlands.

Var beredd på ändringar

Under resan bör du också vara beredd på att mållandets restriktioner plötsligt kan ändras. Om det till exempel införs utegångsförbud kan det påverka reseprogrammet betydligt. Om du beaktar detta och andra eventuella lokala restriktioner redan i planeringsskedet är det lättare att förhålla sig flexibelt till plötsliga ändringar.

När du återvänder hem ska du följa de finländska hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer.

 

Kontrollera ditt pass giltighetstid innan du bokar en resa.

Fråga om mållandets inreserestriktioner och inresebestämmelser hos mållandets myndigheter.

Om du insjuknar i corona eller exponeras för corona ska du följa mållandets anvisningar, till exempel bestämmelser om karantän.

Utöver kostnaderna för sjukvård kan corona orsaka extra kostnader även för inkvartering under karantänperioden eller på grund av att flygresan skjuts upp.

Redan innan du reser ska du läsa villkoren i din  reseförsäkring i fråga om ersättningar för vård och andra kostnader på grund av corona.

Utrikesministeriets resemeddelanden uppdateras regelbundet. Mer information om coronaläget i mållandet finns på ambassadernas och konsulatens webbplatser på adressen finlandabroad.fi.(Länk till en annan webbplats.)