Österrikes utrikesminister besöker Finland

Utrikesminister Pekka Haavisto träffar Österrikes minister för Europafrågor, integration och utrikes frågor Alexander Schallenberg i Helsingfors måndagen den 24 juni.

Ministrarna ska diskutera aktuella frågor, bland annat Finlands EU-ordförandeskap, västra Balkan och EU:s utvidgning samt situationen i Persiska viken.

Ytterligare information: Miia Rainne, diplomatisk rådgivare, tfn +358 295 351 421, och Olli Kantanen, biträdande avdelningschef för Europaavdelningen, tfn +358 295 350 359

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.