Skicka in förslag till projekt som kan få investeringsstöd för utvecklingsländer

Utrikesministeriet tar nu emot förslag till projekt som kan finansieras genom investeringsstödet för utvecklingsländer. Skicka ert förslag till adressen pif@formin.fi senast den 5 mars 2020. Vi beaktar inte förslag som lämnas in efter detta.

Investeringsstödet för utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF) är ett av Finlands utvecklingspolitiska finansieringsinstrument. Med hjälp av instrumentet understöds sådana investeringar i utvecklingsländernas offentliga sektor som främjar hållbar utveckling och som utnyttjar finländsk teknik och expertis. Stödet kan beviljas investeringar i till exempel den sociala sektorn, vatten och sanitet, energi, cleantech eller andra sektorer som ingår i utvecklingssamarbetet. Läs mer om investeringsstödet på vår webbplats eller i broschyren.

Projektförslaget ska presentera en idé och grundläggande uppgifter om ett projekt i planeringsskedet. Utrikesministeriet går igenom och ger ett utlåtande om den preliminära projektidén. På detta sätt får företaget redan i ett tidigt skede information om projektet lämpar sig för investeringsstödet. Förslag kan lämnas in av finländska företag, av aktörer inom mållandets offentliga sektor, av ett finansinstitut som är intresserat av att finansiera ett projekt eller av ett företag antingen i mållandet eller i ett tredjeland.

 

Ytterligare information:

Hannele Tikkanen, ansvarig tjänsteman, enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn +358 295 350 091