Anpassning till klimatförändringen och kunnande har en framträdande roll i Finlands anföranden under FN:s klimatmöte

Parterna i FN:s klimatkonvention sammanträder i Glasgow i Storbritannien den 31.10–12.11. Ett centralt tema under klimatmötet är anpassningen och finansieringen av den särskilt i utvecklingsländerna. De minst utvecklade länderna och de fattigaste människorna lider mest av klimatförändringens konsekvenser, även om de har den allra lägsta inverkan på klimatförändringen.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar med videohälsningar i sidoevenemang som ordnas av anpassningsfonden Adaptation Fund och REAP (Risk-Informed Early Action Partnership). Vid COP26-mötet offentliggör Finland ett finansieringspaket på 30 miljoner euro för nya projekt för utveckling av väder- och varningstjänsterna i tillväxtländerna. Samarbetet på det meteorologiska området är en viktig del av Finlands anpassningsfinansiering. De pågående projekten gynnar indirekt närmare 300 miljoner människor genom att förbättra väder- och varningstjänsterna.

Adaptation Funds sidoevenemang offentliggörs Finlands stöd på sju miljoner euro till fonden. Fonden är en officiell finansieringsmekanism som lyder under FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och som finansierar anpassningen till klimatförändringen i utsatta samhällen i utvecklingsländer. Över 31 miljoner människor har hittills dragit nytta av de finansierade projekten, som bland annat fokuserar på hållbart jordbruk, matsäkerhet, förvaltning av vattenresurser och skogar. Nya verktyg är innovationsfinansieringsfönster som stöder nya, även kommersiella, innovationer inom anpassning.

Minister Skinnari deltog också i lanseringen av den nya HIPCA-fonden som lyder under Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. HIPCA (High Impact Partnership on Climate Action) är en multilateral fond som består av flera finansiärer. Syftet med fonden är att styra medel till projekt som stävjar klimatförändringen och dess konsekvenser i målländerna samt ökar deras klimatresiliens. Finland investerar cirka 40 miljoner euro i fonden och beviljar dessutom en gåvopenning på två miljoner euro.

Champions Group on Adaptation Finance, som lanserades i FN:s generalförsamling i september, ordnar ett eget sidoevenemang om anpassningsfinansieringen. Gruppen består av Finland, Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Under evenemanget ordnas diskussioner om samarbete i framtid och nya medlemmar. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen företräder Finland vid diskussionen. Vid evenemanget offentliggörs diskussionerna Lahti Adaptation Finance Dialogue som Finland faciliterat och där klimatfinansiärer, de minst utvecklade länderna och små östater under utveckling diskuterar anpassningsfinansiering.

 

Kvinnors och funktionshindrades rättigheter i klimatåtgärderna behandlas

 

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar som panelist i det virtuella sidoevenemanget för klimatmötet i Glasgow, Sustainability, Equality, Peace: Integrating Climate Change & Women, Peace and Security Agendas. Panelen behandlar klimatförändringens och konflikters konsekvenser för kvinnors rättigheter.

Klimatambassadör Jan Wahlberg deltar i klimatmötet på plats i Glasgow. I Wahlbergs program ingår flera bilaterala möten och anföranden om de klimatrelaterade teman som är viktiga för Finland. Wahlberg ska hålla anförande som huvudtalare på ett sidoevenemang som handlar om att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i klimatåtgärderna. Wahlberg träffar direktören för Afrikaregionen vid Världens naturresursinstitut Wanjira Mathai och Sydkoreas klimatambassadör Kim Hyo-eun.

”Vi betonar fortfarande vikten av att säkerställa att personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem kan delta i klimatarbetet och av att deras rättigheter beaktas i klimatåtgärderna”, säger Wahlberg.

 

Finlands klimatkunnande får synlighet på plattformen Until We Act

 

Under klimatmötet lanserades också plattformen Until We Act, som visar upp finländskt klimatkunnande för den internationella publiken. Utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati ansvarar för diskussionen. Enheten är sekretariat för Finland Promotion Board som samordnar arbetet med Finlandsbilden.

Syftet med den internationella klimatkommunikationen är att höja Finlands klimatprofil ute i världen och ge information om finländarnas kunnande och lösningsfokusering i klimatarbetet.

Huvudbudskapen i klimatkommunikationen ingick också i ett anförande av republikens president Sauli Niinistö vid toppmötet på statschefsnivå under klimatmötet. President Niinistö betonade att enbart åtaganden inte räcker till i det internationella klimatarbetet: ”Förändringen kan tyckas otänkbar, men bara tills vi agerar.”

Information om plattformen Until We Act finns på adressen https://untilweact.fi/(Länk till en annan webbplats.)