Klimatambassadören: Det krävs en rättvis grön omställning för att kunna lösa miljöproblem

Finlands nya klimatambassadör Kerstin Stendahl har följt globala miljö- och klimatförhandlingar i nästan trettio år. Stendahl har arbetat i ledande ställning bland annat vid miljöministeriet och FN.

Kerstin Stendahl gör insatser för naturen också på fritiden.

Kerstin Stendahl som är en erfaren miljöexpert känner ingen klimatångest trots att arbetsfältet är brett och de globala utmaningarna verkligen stora. 

”Jag tycker att vi är på väg mot det bättre. Vi har goda internationella miljö- och klimatavtal. Att fullfölja dem är det viktigaste just nu. Vi har också en solid vetenskaplig grund för att kunna åtgärda miljöproblem. Finland som har en ny ambitiös klimatlag tänker också uppnå det nationella målet om klimatneutralitet 2035.”

God förvaltning förbättrar miljöskyddet

Enligt Stendahl är det allra viktigaste att en rättvis grön omställning är ett gemensamt mål för alla. Ingen lämnas utanför. Demokrati, god förvaltning och delaktighet främjar en rättvis klimat- och miljöpolitik världen över.

Före specialuppdraget vid utrikesministeriet arbetade Stendahl i Kenya som enhetsdirektör för FN:s miljöprogram UNEP 2020-2022.  

”På grund av klimatförändringar går det inte längre att med säkerhet förutse regnperioder i östra Afrika. De kort- och långvariga regnen kommer inte när de borde, och torkan gör det svårt att bruka jord. Jag bodde i Kenya under covid-19-pandemin och fick se hur miljöproblemen hamnade i skymundan i beslutsfattandet.”

På klimatmöten ska sättas upp utsläppsminskningsmål för alla länder  

Frågan om finansiering, och särskilt frågan om ersättning för skador och förluster orsakade av klimatförändringarna, stod i centrum för klimatmötet COP 27 i Egypten.

Slutligen beslutade mötesdeltagarna inrätta en fond som ska hjälpa de mest utsatta länderna att hantera skador och förluster som följer av klimatförändringarna. Förutom den finansiering som kommer från de utvecklade länderna vill man också mobilisera ny finansiering från till exempel snabbt utvecklande länder och innovativa finansieringskällor.

Enligt Stendahl hör Finland till de ambitiösa EU-länder som kommer att driva på större utsläppsminskningar för länder utanför EU vid klimatmötet COP 28 i Dubai. 

”Vi måste få de länder som inte hör till EU att i högre grad delta i åtagandena som bidrar till klimatneutralitet. Det är också viktigt att tala om sambandet mellan miljögifter och föroreningar och den snabbt ökande förlusten av biologisk mångfald.”        

Finland är enligt klimatambassadören en framstående aktör på miljö- och klimatområdet.

”När det gäller hållbar utveckling är vi en trovärdig internationell partner och en större påverkare än vår storlek. Vi måste se till att även våra nationella klimatåtgärder talar för sig själva.”

Text: Karoliina Romanoff