Till minne av Ilkka Kanerva

Utrikesministeriet nåddes av sorgebudet om minister Ilkka Kanervas bortgång på skärtorsdagen den 14 april. Kanerva var utrikesminister 2007–2008.

Ilkka Kanerva under ambassadörsmötet 2015. Foto: Petri Krook

Ilkka Kanervas långa utrikespolitiska erfarenhet och gedigna kunnande framträdde tydligt då kan skötte posten som utrikesminister. Hans omfattande samhälleliga nätverk, såväl i hemlandet som utomlands, gav honom goda känselspröten för aktuella ärenden. Att arbeta internationellt föll sig naturligt för Kanerva och under sin ministerperiod stärkte han aktivt Finlands relationer.

Under Kanervas ministerperiod inföll bland annat Finlands ordförandeskap i OSSE och han verkade som organisationens ordförande under början av 2008. Under sin långa karriär deltog Kanerva aktivt i OSSE:s verksamhet på flera olika nivåer, och utnämndes välförtjänt till hedersordförande i organisationen.

Kanerva hade ett nära samarbete med utrikesministeriet också i andra roller än som minister, till exempel som medlem i riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott. Kanerva bevarade in i det sista sitt stora intresse för Ryssland och Ukraina, och samarbetet med utrikesministeriet på detta område löpte också naturligt. Ilkka Kanerva var en hjärtlig och diskuterande minister som hyste ett stort intresse för de anställdas välmående.

Den 19 april hedras Ilkka Kanervas minne med flaggning på halv stång och genom att utrikesministeriets huvudbyggnad Sjöekipaget lyses upp i vitt och blått.