Konsultativa mötet för Antarktisfördraget i Helsingfors sänder ett starkt budskap om brådskande klimatåtgärder

Antarktisfördragets konsultativa möte (Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM) ordnas för första gången i Finland den 29 maj–8 juni 2023. Mötet samlar omkring 400 ledande Antarktisexperter i Helsingfors.

Mötesdeltagarna sänder ett starkt budskap till det internationella samfundet om hur bråttom det är med att vidta klimatåtgärder. Det största hotet mot Antarktis är klimatförändringarnas globala konsekvenser, särskilt stigande havsnivåer till följd av smältande glaciärer, vilket också märks på norra halvklotet.  

Vid mötet behandlas också frågor som rör säkerheten inom sjöfarten i polarområdena och den ökande turismen i Antarktis. Också det geopolitiska intresset för Antarktis har ökat under de senaste åren.

Fördraget bygger på att bevara Antarktis för fredlig forskning, fryser de framställda territoriella anspråken och förbjuder all militär verksamhet i Antarktis. Fördraget förbjuder också kärnsprängningar och införsel av kärnmaterial till Antarktis. Fördraget kompletterades med ett miljöskyddsprotokoll i Madrid 1991, vilket förbjuder utvinning av mineraler för andra ändamål än forskning. Fördraget har skyddat Antarktis unika miljö och kan anses som lyckat. 

Finland har varit fullvärdig medlem i Antarktisfördraget sedan 1989. Finland har bedrivit forskning i världsklass på forskningsstationen Aboa bland annat om den övre atmosfärens sammansättning och aerosolernas bildning och egenskaper.

 

Ytterligare information

Tiina Jortikka-Laitinen, chef för värdlandssekretariatet för ATCM, tfn 0295 350 176, tiina.jortikka-laitinen@gov.fi