Helena Airaksinen blir biträdande avdelningschef för avdelningen för Afrika och Mellanöstern

Statsrådet utnämnde torsdagen den 22 oktober en ny biträdande avdelningschef för avdelningen för Afrika och Mellanöstern.

I foto Helena Airaksinen
Foto: Petri Krook

Statsrådet utnämnde utrikesrådet Helena Airaksinen till biträdande avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern för tiden 1.11.2020–31.8.2024.

Före utnämningen var Airaksinen ambassadör i Addis Abeba 2016–2020. Innan hon tjänstgjorde som ambassadör var Airaksinen enhetschef för enheten för Öst- och Västafrika 2007–2016. Hennes karriär har även omfattat olika uppgifter som teamledare i olika afrikanska länder och som landhandläggare. Airaksinen har också erfarenhet av forskningsarbete vid Helsingfors universitet och ett internationellt forskningsinstitut i Afrika från tiden innan hon började arbeta vid utrikesministeriet.

Airaksinen har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1990. Hon är agronomie- och forstmagister.

Mer information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038