Finland stödjer Afghanistan tillsammans med internationella aktörer

Chefen för Finlands ambassad i Afghanistan Heli Kanerva har ett jobb som är fullt med utmaningar. Extremistorganisationen Taliban tog över makten i Afghanistan i augusti 2021, vilket ledde till en enorm evakueringsinsats. I det instabila läget vill Finland ta sitt globala ansvar, bidra till att de mänskliga rättigheterna blir tillgodosedda och att de lidande afghanerna får sina basala behov tillfredsställda. Fokus ligger särskilt på att trygga flickors och kvinnors ställning.

Bild: Anna Palmén

Hur ser läget ut i Afghanistan just nu och vilka är de största utmaningarna?

Landets humanitära läge och ekonomi är väldigt kritiska. Enligt FN är cirka hälften av afghanerna, det vill säga över 20 miljoner människor, i behov av humanitärt bistånd. Organiserad brottslighet, terrorism, narkotika och migration är också stora problem.

Finlands ambassad i Kabul är stängd och vi arbetar nu i Doha i Qatar och i Helsingfors. Det internationella samfundet erkänner inte talibanregimen och samarbetet är väldigt begränsat.  Samarbetet och samordningen mellan EU-ländernas ambassadörer och de FN-organisationer och civilsamhällesorganisationer som arbetar i Afghanistan är mycket aktivt.

I vilka frågor samarbetar Finland med Afghanistan?

Finlands bilaterala utvecklingssamarbete med Afghanistan avbröts i fjol när talibanerna tog över makten, men det humanitära biståndet är betydande. Biståndet är till för att tillgodose människors basala behov och att särskilt hjälpa de flickor och kvinnor som befinner sig i utsatt ställning. Biståndet kanaliseras i första hand genom FN-organisationerna, bland annat UN Women. Vi kan dock inte övervaka läget på plats, vilket är lite problematiskt. Lyckligtvis arbetar FN-organisationerna fortfarande i Afghanistan, och de ger oss väldigt viktig information om vad som händer i landet. 

Hur ser Afghanistans framtid ut?

Afghanistan har framför sig en lång och mödosam väg mot fred. Landet kommer att kämpa med ekonomiska utmaningar en lång tid. Klimatförändringarna påverkar också Afghanistan och de problem som torkan orsakar kommer att bli ännu värre. Mycket beror på hur talibanregimen i fortsättningen förhåller sig till det internationella samfundets gemensamma värderingar och normer.

Vad har överraskat dig mest i Afghanistan, och vad skulle vi kunna lära oss av de lokala människorna?

Det har varit glädjande att se hur afghanerna orkar tro på att landet kommer på fötter igen och klarar sig. Afghaner är uthålliga människor som vill behålla sin personliga värdighet. 


 

I denna serie berättar finländska ambassadörer om de senaste nyheterna från sina stationeringsorter.

Anna Palmén

 

Lisätietoa