Harri Mäki-Reinikka ambassadör till Nicosia

Vid föredragningen den 11 juni förordnade republikens president utrikesrådet Harri Mäki-Reinikka till chef för Finlands ambassad i Nicosia i Cypern från och med den 1 september 2020.

För närvarande är Harri Mäki-Reinikka ambassadör och ledande sakkunnig vid utrikesministeriets enhet för norra Europa.  Mäki-Reinikka var generalsekreterare för den av statsrådets kansli tillsatta delegationen för arktiska frågor 2017–2019. Han var ambassadchef i Vilnius i Litauen (2013–2016) och i Damaskus i Syrien (2008–2012). I Vilnius var Mäki-Reinikka också befullmäktigad som Finlands ambassadör i Vitryssland och från Damaskus representerade han Finland även i Libanon, Jordanien och Irak.

Mäki-Reinikka har bland annat tjänstgjort som vikarierande tjänsteman för den nordiska samarbetsministern och chef för sekretariatet för nordiskt samarbete vid utrikesministeriet (2005–2008) samt innehaft olika uppdrag vid Europaavdelningen, den handelspolitiska avdelningen och den politiska avdelningen. Han har även erfarenhet av utrikesrepresentationen från Genève, London, Alger och Paris.

Mäki-Reinikka har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1986.  

Avdelningscheferna för östavdelningen och den utvecklingspolitiska avdelningen fortsätter

Vid sitt sammanträde den 11 juni beslutade statsrådet att chefen för utrikesministeriets östavdelning, utrikesrådet Maimo Henriksson, och chefen för den utvecklingspolitiska avdelningen, utrikesrådet Satu Santala, får fortsätta på sina poster.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, tf personaldirektör, tfn 0295 351 449