Hannele Pokka medlem i prestigefylld grupp för vatten- och klimatledare

Arbetslivsprofessorn i miljöansvar, den tidigare ministern och kanslichefen Hannele Pokka har valts in i gruppen Water and Climate Leaders som grundats av Meteorologiska världsorganisationen.

Högnivågruppen har inrättats på initiativ av Meteorologiska världsorganisationens generalsekreterare Petteri Taalas för att påskynda genomförandet av FN:s mål för rent vatten och sanitet. Till gruppen hör både nuvarande och tidigare statschefer och ministrar samt representanter för organisationer, den privata sektorn och ungdomsorganisationer.

Målen i Agenda 2030 som gäller rent vatten och sanitet kommer inte att nås om utvecklingen fortsätter i nuvarande takt.

De kriser som orsakas av klimatförändringar har ett direkt samband med vattnet: klimatförändringar försämrar tillgången till vatten och förvärrar torkan i hela världen. Tillgång till rent vatten är också en förutsättning för att de övriga målen för hållbar utveckling ska nås. Pandemin har framhävt vikten av vattenförsörjning, sanitet och hygien.

Vatten är en mänsklig rättighet

Valet av professor Hannele Pokka till högnivågruppen stärker Finlands roll på vattenområdet. Finlands internationella vattenstrategi, Finnish Water Way, bereds gemensamt av fem ministerier för att bygga upp en ansvarsfull och rättvis vattenförsörjning.

 ”Finlands vattenkompetens har en stark profil. Det finns ett intresse för vår vattenstrategi och vårt kunnande”, säger Pokka.

”Min egen prioritering i gruppen för vatten- och klimatledare är i synnerhet att påverka och stärka kunskapsbasen och de globala övervakningssystemen. Jag vill också att vatten- och klimatfrågor betraktas som en oskiljaktig helhet, inte separat. Det är också ytterst viktigt att understryka att rätten till vatten och sanitet är mänskliga rättigheter.”

Klimatförändringen ökar behovet av snabba åtgärder

Water and Climate Leaders Panel lanserades officiellt vid FN:s högnivåmöte om vatten den 18 mars.

Finland representerades av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”Klimatförändringarnas hastighet och inverkan på vattnets kretslopp gör behovet av åtgärder allt mer akut, och därför välkomnar jag varmt den nyligen inrättade högnivågruppen för vatten- och klimatledare. Det är en ära att få en finländsk medlem i ledningsgruppen: tidigare ministern, professor Hannele Pokka. Gruppens arbete är nödvändigt för att främja integrerade vatten- och klimatpolitiska åtgärder”, sade minister Skinnari vid mötet.