Regeringens redogörelse om Finlands EU-politik till riksdagen

    Statsrådets kommunikationsenhet
    Pressmeddelande  107/2009
    8.4.2009

    Onsdagen den 8 april godkände statsrådet redogörelsen för Finlands EU-politik. Redogörelsen behandlar EU-medlemskapets betydelse för Finland, definierar de grundläggande riktlinjerna och de viktigaste målen för Finlands EU-politik, granskar möjligheterna att utveckla EU-inflytandet och analyserar Europeiska unionens utveckling.

    I redogörelsen målas även upp visioner för utvecklingen av Europeiska unionen på längre sikt, målbilden för 2020-talet. Målsättningen är att främja en omfattande debatt om Finlands EU-politik såväl i riksdagen som i det finländska samhället i övrigt, bl.a. med hänsyn till sommarens EU-parlamentsval.

    ”Detta är en diskussionsöppning om Finlands EU-politik. Redan med tanke på röstningsaktiviteten utmanar jag oppositionen och arbetsmarknads- och frivilligorganisationerna att framföra sina egna åsikter om vilken EU-politik Finland ska driva”, konstaterade statsminister Matti Vanhanen i samband med att redogörelsen offentliggjordes.

    I redogörelsen konstateras att EU-medlemskapet haft mycket positiva verkningar för Finland.  Medlemskapet har stärkt förutsättningarna för Finlands ekonomi att fungera väl och fört med sig stora påverkningsmöjligheter. EU-medlemskapet har också medfört klara fördelar för medborgarna.

    Finlands prioriteringar i Europeiska unionen har samband med medborgarnas Europa, ett ekonomiskt framgångsrikt Europa och EU:s roll som global ledare. Särskilt hinder för människors fria rörlighet bör målmedvetet avlägsnas. Det får inte vara mer komplicerat att flytta från ett medlemsland till ett annat än inom ett land. Den inre marknaden, strikta gemensamma spelregler och euron är grundvalen för EU:s ekonomi.  EU:s ekonomiska framgång beror också i fortsättningen på hög kompetens. En union som agerar enat har de bästa förutsättningarna att påverka den globala utvecklingen.

    Det är naturligt att Finland som ett rikt medlemsland hör till unionens nettobetalare.
    I redogörelsen konstateras att EU-budgeten bör förenklas. EU:s regional- och strukturpolitik borde inriktas i högre grad på fattigare områden och särförhållanden.

    Finlands EU-politik grundar sig på konstruktiv påverkan. För Finland är det viktigt att Europeiska unionen är stark och handlingskraftig. Det ligger i Finlands intresse att ärenden behandlas inom EU, eftersom Finland då deltar i beslutsfattandet.

    Ytterligare information: Jukka Salovaara, understatssekreterare för EU-ärenden, statsrådets EU-sekretariat, tfn 09-1602 2182

    Redogörelsen på webben: www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=258777(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)