Kampanjen HÄN fick huvudpris för årets finaste marknadsföringsgärning och bästa text

Finland Promotion Boards kampanj HÄN har vunnit Grand Prix-huvudpriset för årets finaste marknadsföringsgärning och priset Kultahuippu för bästa text i tävlingen Vuoden Huiput.

Kuvassa on lapsi sekä neljän aikuista henkilöä, joista näkyy vain jalat, ei päitä.

Utrikesministeriers enhet för offentlig diplomati och reklambyrån Milttons kampanj 2019 hade som mål att berätta historien om den finländska jämlikheten och uppmuntra debatt om jämlikhetens betydelse som samhällsformare. ​

”Årets finaste marknadsföringsgärning säljer ingenting, den förkunnar inget och predikar inte. Men den ger något åt världen. Tre bokstäver som omfattar Finlands historiska jämställdhet, alla som bestämmer om sina egna liv, var och en som går i skolan, varje röstberättigad, varje finländare som kan nå toppen. Varje president och statsminister. Här i Finland är vi alla lika värda, du, jag – och hän. Finskans könsneutrala personliga pronomen omfattar alla. Och det, om något, är ju värt ett pris”, säger tävlingens överdomare Jyri Poutanen

”Finland har så många historier att berätta och dem ska vi modigt dela med världen. Pronomenet hän är för oss en symbol för finländsk jämlikhet. Våra ambassader spred detta budskap i världen, och kampanjen fick många fina tolkningar. Utmärkelsen Hän Honours har delats ut i olika länder och fått ett mycket fint mottagande. Det har varit ett sätt att uppmärksamma jämställdhetsarbete runt om i världen. Vi bygger en jämlikare framtid tillsammans”, säger chefen för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati Laura Kamras.

Vuoden Huiput är en tävling för grafisk design och reklam som ordnas av föreningen för visuell kommunikation Grafia ry sedan 1980. På grund av coronavirusläget delades priserna i år ut under en virtuell gala den 17 september 2020.

Läs mer (på finska):

Tävlingen Vuoden huiput 
Kampanjen HÄN