Evakueringen från Afghanistan – det aktuella läget

Det intensiva arbetet för att evakuera finländare och afghaner som arbetat för finska staten fortsätter. På lördagen evakuerades kring tio personer från Kabul, och under söndagen har tillsvidare ytterligare 52 personer kommit ombord på evakueringsflygningarna. Det totala antalet evakuerade uppgår för närvarande till 110 personer. Det är fråga om finska medborgare, personer varaktigt bosatta i Finland och personer som arbetat för Finland, EU och Nato samt deras familjer.

Evakueringarna fortsätter i gott samarbete med försvarsmaktens trupp, andra myndigheter och Finlands partnerländer. Utrikesministeriets biståndsteam på flygplatsen i Kabul har utökats så att det nu består av fem personer.

Försvarsmaktens trupp anlände till Kabul på lördagen. Det var viktigt att hjälpinsatsen kunde inledas så snabbt som möjligt eftersom antalet personer som ska evakueras har ökat betydligt sedan truppen anlände. Truppens uppgift är att skydda utrikesministeriets anställda och bistå vid evakueringen, bland annat genom att ledsaga dem som evakueras.

Den största svårigheten för Finland och andra länder som evakuerar är fortsättningsvis att få människorna till flygplatsen och in genom portarna, som är omgivna av folkmassor. Vårt team på platsen bedömer hela tiden säkerhetslägets utveckling, i nära samarbete med representanter för andra länder. Utifrån bedömningen instrueras de människor som ska evakueras. Deras säkerhet är vår främsta prioritet.

Av säkerhetsskäl och med respekt för de evakuerades privatliv kommer utrikesministeriet inte att ge detaljerad information om hur eller när de kommer till Finland. Det är viktigt att de får den lugn och ro de behöver och möjlighet att vila ut efter sina traumatiska upplevelser.

Ytterligare information:
Petra Sarias, jourhavande informatör, utrikesministeriets enhet för aktualitetskommunikation, tfn +358 40 551 6571