Organisationens framtid på agendan vid Europarådets ministermöte i Turin

Europarådets 132:a sessionen i Europarådets ministerkommitté ordnas i Turin den 19–20 maj 2022. Statssekreterare Johanna Sumuvuori representerar Finland vid mötet. De viktigaste frågorna på mötesagendan är stödet till Ukraina och organisationens framtid.

Ukraina behöver all den hjälp det kan få av Europarådet och dess medlemsstater. Finland har nyligen gett ytterligare stöd till Europarådets handlingsprogram för Ukraina.  

Deltagarna ska också diskutera organisationens framtid.  Europarådet befinner sig vid en vändpunkt och måste nu fokusera allt mer på sina kärnvärden, de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i alla 46 medlemsstater.

- Vi behöver nu ett starkare Europaråd för att trygga genomförandet av de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i Europa, säger statssekreterare Johanna Sumuvuori.  

inisterkommittén drog in Rysslands medlemskap den 16 mars på grund av attacken mot Ukraina.  Attacken bryter grovt mot internationell rätt och artikel 8 i Europarådets stadga. Det ansågs inte längre finnas förutsättningar för Rysslands deltagande i Europarådet som är en värdebaserad organisation. Ryssland fortsätter dock att vara part i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EIS) fram till den 16 september 2022. Under de närmaste åren kommer Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) att ta emot och behandla klagomål, också mellanstatliga klagomål, om händelserna.

Utrikesministermötet i Turin följer utrikesministermötet i Hamburg under Tysklands ordförandeskap. Den senaste gången som utrikesministermötet ordnades på plats var år 2019 under Finlands ordförandeskap. 

Mer information

  • Mari Mäkinen, ambassadråd, politiska avdelningen, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 130
  • Tarja Kangaskorte, enhetschef, politiska avdelningen, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 292
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi