EU:s utrikesministrar sammanträder i Bryssel

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i utrikesrådets möte den 21 mars. Ett av mötets huvudteman är Rysslands militära aggression mot Ukraina. Utrikesministrarna och försvarsministrarna samlas dessutom till ett gemensamt möte där avsikten är att godkänna en strategisk kompass för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. Efter utrikesrådets möte deltar minister Haavisto i öppningsceremonin för European Humanitarian Forum. Från Bryssel reser ministern till Malmö, där han deltar i Nordiska rådets temasession den 22 mars.

Utrikesrådet ska fortsätta diskussionen om Rysslands militära aggression mot Ukraina. Finland fördömer skarpt den militära aggressionen, som är ett grovt brott mot internationell rätt. Finland svarar på Rysslands aggression som en del av EU och anser det motiverat att unionen reagerar kraftfullt. EU bör stödja Ukraina med omfattande politiskt, ekonomiskt och humanitärt bistånd. Det är också viktigt att stödja de östliga partnerländerna, i synnerhet Moldavien och Georgien.

Utrikesministrarna fortsätter också att diskutera läget i Mali och Sahel och EU:s åtgärder i regionen. Finland betonar vikten av övergripande åtgärder för att skapa hållbar fred och stabilitet. 

EU:s utrikesministrar ska även hålla en informell diskussion med Moldaviens utrikesminister Nicu Popescu om konsekvenserna av kriget i Ukraina för Moldavien. I relation till landets folkmängd har Moldavien tagit emot flest ukrainare som flytt kriget. Finland har bistått Moldavien materiellt och genom att sända tre personer via EU:s civilskyddsmekanism för att delta i samordningen av biståndsverksamheten.

EU:s utrikesministrar och försvarsministrar samlas till ett gemensamt möte där avsikten är att godkänna en strategisk kompass för EU. Ministrarna har diskuterat den strategiska kompassen regelbundet, senast i januari. Finland vill se en omfattande, tillräckligt politisk och konkret strategisk kompass som utvecklar och stärker EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. EU måste kunna ta ansvar och skapa säkerhet effektivt och på ett övergripande plan.

Den 21 mars deltar utrikesminister Haavisto även i öppningsceremonin för evenemanget European Humanitarian Forum med Europeiska kommissionen och Frankrike som värd. Under evenemanget diskuteras sätt att stärka EU:s roll när det gäller att främja internationell humanitär rätt och skydda det humanitära utrymmet.

Från Bryssel reser minister Haavisto till Malmö, där han deltar i Nordiska rådets temasession om läget i Ukraina den 22 mars.

Ytterligare information:

Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492

Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780 (utrikesrådet)

Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 295 350 184 (European Humanitarian Forum)

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.