EU:s utrikesministrar diskuterar Rysslands militära aggression mot Ukraina

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i EU:s råd för utrikes frågor i Luxemburg måndagen den 11 april 2022. Huvudteman för mötet är Rysslands invasion av Ukraina och EU:s nya Global Gateway-strategi.

EU:s utrikesministrar fortsätter diskussionen om Rysslands militära aggression mot Ukraina. Finland fördömer kraftfullt Rysslands invasion och de grymheter som Rysslands armé rapporteras ha gjort sig skyldig till i Ukraina. De som har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och andra allvarliga överträdelser ska ställas till svars. Finland anser att det är viktigt att Europeiska unionen har en enhetlig linje och Finland svarar som en del av unionen på Rysslands agerande.

Utrikesrådet kommer också att behandla EU:s nya strategi Global Gateway. Målet med strategin är att utvidga EU:s förbindelsepolitik till en global nivå och stödja utvecklingen av hållbara förbindelser inom digitaliserings-, energi- och transportsektorn. Via Global Gateway kanaliseras EU:s finansiering till infrastrukturprojekt globalt. Finland anser att EU har en viktig roll i att utveckla förbindelserna i en mer hållbar riktning. 

EU:s utrikesministrar kommer att föra en inofficiell diskussion med Islands och Norges utrikesministrar. Rådet ska också föra en informell diskussion om situationen i Mali och Sahel, västra Balkan och Libyen. 

Ytterligare information:

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492
  • Anna-Mari Wong Hämäläinen, ställföreträdare för Europakorrespondenten, tfn +358 295 351 780
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.