EU:s utrikesministrar diskuterar Ryssland och träffar Förenta staternas utrikesminister

EU:s utrikesministrar sammanträder i rådet för utrikes frågor den 22 februari i Bryssel. Utrikesminister Pekka Haavisto representerar Finland vid mötet. Mötets huvudteman är Ryssland, den strategiska kompassen för Europeiska unionens säkerhets- och försvarspolitik samt Hongkong. Utrikesminister Haavisto kommer att avge en rapport om sitt besök i till Etiopien och Sudan som EU:s representant. Därtill för utrikesministrarna en diskussion med Förenta staternas utrikesminister Antony Blinken över video. Utrikesminister Haavisto deltar också i Nordatlantiska rådets (NAC) möte i Bryssel den 24 februari.

Vid utrikesrådets februarimöte förs en strategisk diskussion om EU:s Rysslandspolitik och om genomförandet av de fem principer som styr den. Utrikesministrarna behandlar det aktuella läget för de mänskliga rättigheterna i Ryssland i ljuset av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs förgiftning och fängelsedom samt arresteringarna i samband med den senaste tidens demonstrationer. Utrikesminister Haavisto berättar om sitt möte med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov i S:t Petersburg den 15 februari.

Den strategiska kompassen syftar till utvärderingen och styrningen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. Avsikten är att precisera de mål som fastställdes i EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken från 2016, att effektivisera genomförandet av den fastställda målnivån och säkerställa att de försvarsinitiativ som inletts har önskad effekt. Finland stöder en proaktiv och övergripande strategi för att stärka Europas säkerhet och försvar.

Utrikesministrarna ska även diskutera läget i Hongkong. I juli 2020 antog utrikesrådet slutsatser som uttrycker EU:s oro över hur läget i Hongkong och medborgarnas rättigheter påverkas av den säkerhetslag som stiftades förra året. Finland anser att EU fortsättningsvis bör följa läget noggrant och vid behov reagera i rätt tid. Om EU vidtar nya åtgärder som gäller Hongkong bör de vara förenliga med tidigare åtgärder.

Utrikesminister Haavisto kommer att redogöra för sitt besök till Etiopien och Sudan som EU:s representant på uppdrag av den höga representanten Josep Borrell. Han ska presentera sina förslag till fortsatta EU-åtgärder, även angående den humanitära situationen i Tigray-regionen. EU:s utrikesministrar träffar också Förenta staternas nya utrikesminister Antony Blinken under ett videomöte.

Under sitt besök i Bryssel deltar utrikesminister Haavisto också i Nordatlantiska rådets (NAC) möte och träffar bland andra Natos vice generalsekreterare Mircea Geoană.

Ytterligare information:

Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 500 5512
Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn  +358 295 351 780
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.