EU:s utrikesministrar diskuterar säkerhetsläget i Östeuropa

EU:s utrikesministrar sammanträder till ett informellt möte (Gymnichmöte) i Brest i Frankrike den 13–14 januari. Utrikesminister Pekka Haavisto representerar Finland vid mötet.

På dagordningen står säkerhetsläget i Östeuropa och relationerna mellan EU och Kina. I samband med mötet diskuterar utrikesministrarna den strategiska kompassen för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete tillsammans med försvarsministrarna. Utrikesminister Haavisto deltar också i ett lunchmöte om relationerna mellan EU och Afrikanska unionen på inbjudan av Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian.

När det gäller säkerhetsläget i Östeuropa diskuteras läget i Belarus och i synnerhet Rysslands handlingar vid gränsen mot Ukraina och krav på säkerhetsgarantier. Finland framhåller vikten av dialog och diplomati för att lösa situationen. Det är viktigt att när det gäller Europas säkerhet, alla berörda parter är med i diskussionen. EU är en central aktör i detta sammanhang. 

Utrikesministrarna ska föra en strategisk diskussion om nuläget i relationerna mellan EU och Kina. Kina är en viktig handelspartner för EU och dess medlemsländer och en viktig aktör i globala frågor. EU måste i förhållande till Kina stärka sin handlingsförmåga utifrån sina egna gemensamma värderingar. 

Vid utrikes- och försvarsministrarnas lunchmöte diskuteras den strategiska kompassen där det fastställs riktlinjer för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. Den ska precisera de gemensamma målen för krishantering, stöd till partner och skyddet av Europeiska unionen och dess medborgare. Finland vill se en omfattande strategisk kompass som utvecklar och stärker EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Ytterligare information: 

Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725

Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn  +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.