EU:s utrikesministrar diskuterar situationen i östra Medelhavet och Vitryssland

Den 14 augusti ordnas en extra informell videokonferens för EU-ländernas utrikesministrar. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland. Huvudteman för diskussionen är situationen i östra Medelhavet och läget i Vitryssland. Dessutom diskuteras det aktuella läget i Libanon och Venezuela.

Utrikesministrarna kommer att diskutera det spända läget i östra Medelhavet. Motsättningarna mellan Turkiet och Grekland har ökat. Finland betonar att man bör fortsätta de diplomatiska ansträngningarna för att hitta lösningar. I det rådande läget behövs dialog och samarbete.

Under mötet diskuteras också situationen i Vitryssland. Finland anser att presidentvalet i Vitryssland den 9 augusti inte följde landets internationella åtaganden och allmänt erkända normer för en demokrati och rättsstat, och att valet inte var fritt och rättvist. Vitryssland bör respektera de internationella mänskliga rättigheterna och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, också yttrande- och mötesfriheten.

Ytterligare information: Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.