Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder för att diskutera Afrikas horn och Egypten

EU-ländernas utrikesministrar sammanträder i Luxemburg måndagen den 20 juni. Finland representeras av utrikesminister Pekka Haavisto. Sammanträdets huvudteman är Afrikas horn, relationerna mellan EU och Egypten och Rysslands militära attack mot Ukraina. Ytterligare ska ministrarna diskutera Persiska viken.

Utrikesrådet ska behandla läget på Afrikas horn. Finland stöder Europeiska unionens åtgärder för att förbättra det humanitära läget och livsmedelstryggheten och för att stabilisera läget i regionen.  

Ministrarna ska också diskutera relationen mellan Egypten och EU. Finland bidrar till arbetet med att genomföra Egyptens partnerskapsprioriteringar och till fortsatt diskussion i frågor som gäller landets utveckling och bekämpning av klimatförändringar. Under en informell lunch träffar utrikesministrarna Egyptens utrikesminister Sameh Shoukry för att diskutera bland annat klimatfrågor och den kommande COP27-klimatkonferensen.

EU:s utrikesministrar fortsätter diskussionen om Rysslands militära aggression mot Ukraina. Finland fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina och reagerar på Rysslands aggression som en del av Europeiska unionen. Mötesdeltagarna analyserar de globala konsekvenserna av kriget i Ukraina, såsom hur de höga priserna inverkar på den globala livsmedelsförsörjningen.  

Före det egentliga sammanträdet ordnar Finland tillsammans med Italien ett informellt frukostmöte för EU-ländernas utrikesministrar med ordföranden för Internationella rödakorskommittén Peter Maurer som gäst. Diskussionsämnet är Ukrainas humanitära läge.  
Före sin resa till Luxemburg deltar minister Haavisto i ECFR-rådets (European Council on Foreign Relations) årsmöte i Berlin den 19 juni. På ministerns agenda står en paneldiskussion om Europas geopolitiska framtid och bilaterala möten. 

Mer information:

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492
  • Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780 
  • fornamn.efternamn@formin.fi