EU:s utrikesråd ska fortsätta diskussionen om Rysslands militära aggression mot Ukraina

EU:s utrikesministrar sammanträder i utrikesrådet måndagen den 16 maj i Bryssel. Statssekreterare Johanna Sumuvuori representerar Finland vid mötet. Mötesdeltagarna ska i huvudsak diskutera frågor som gäller västra Balkan och Rysslands invasion av Ukraina.

EU:s utrikesministrar fortsätter diskussionen om Rysslands militära aggression mot Ukraina. Finland fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina. Finland reagerar på Rysslands agerande tillsammans med EU och understryker att Ukraina har EU:s starka politiska, ekonomiska och humanitära stöd.  

Ministrarna ska också föra en informell diskussion med Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba och Kanadas utrikesminister Mélanie Joly

Ytterligare diskussionsämnen är konsekvenserna av kriget i Ukraina för västra Balkan och ett tätare samarbete mellan EU och länderna på västra Balkan. EU är den viktigaste finansiären, investeraren och handelspartnern på västra Balkan. Utrikesministrarna för länderna på västra Balkan deltar också i utrikesrådets informella lunchmöte.

Även ministerkommittén EU-Kanada sammanträder samtidigt som rådet håller sitt möte. Kanada är en viktig partner för såväl EU och Finland. 

Mer information

  • Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780
  • fornamn.efternamn@formin.fi